Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Nowy numer 1 (104) Wiadomości Bocheńskich

 

      27 maja br. ukazał się w sprzedaży nowy wiosenny numer kwartalnika „Wiadomości Bocheńskie” – organu Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.
Rozpoczyna go interesująca relacja porucznika Ludwika Ferensteina, oficera sztabu 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej płk Stanisława Maczka o walkach z przeważającymi siłami pancernych wojsk niemieckich, toczonych cały dzień 6 września 1939 r. w Bochni, Nowym Wiśniczu i Leszczynie. Fragmenty wspomnień i londyńskiej relacji por. Ferensteina wybrali i opatrzyli przypisami Andrzej Prus-Bugayski i Stanisław Kobiela. Wykorzystane zostały także niezwykle ciekawe zbiory fotograficzne Andrzeja Prus-Bugayskiego i Muzeum Wojska Polskiego. Dużej pomocy udzielił także bocheński fotograf pan Andrzej Tarajko.
Bogato pokazana jest tematyka związana z kopalnią soli w Bochni. To przed wszystkim artykuł zmarłego w ub.r. dr Józefa Piotrowicza o żupach w Bochni i Wieliczce na tle europejskiego solnictwa i opis nowej otwartej w maju br. trasy turystycznej tzw. „Końskiej Drogi” autorstwa Stanisława Mroza. Rozpoczęliśmy także cykl bocheńskich klechd górniczych od mrożącego krew w żyłach opowiadania Ludwika Stasiaka.
Dr Jerzy Polak b. dyrektor Muzeum Okręgowego w Bielsku Białej, historyk-regionalista przedstawia „Wojenne przypadki Bochni w 1914 r. na łamach prasy Śląska Cieszyńskiego”. Analizuje ten nieprawdziwy i sielankowy obraz okupacji Bochni od  26 listopada 1914 r. do 15 grudnia 1914 r. na tle dramatycznych wspomnień Jadwigi Urbankowej o tych wydarzeniach, publikowanych na łamach „Wiadomości Bocheńskich” w nr 83 i 84 z 2009 r.  
Prezentujemy także czwartą część artykułu „Bochniacy w legionach”. Coraz więcej mieszkańców Bochni nadsyła do redakcji fotografie, dokumenty i wspomnienia dotyczące członków ich rodzin walczących w legionach. Otrzymaliśmy zbiór kilkudziesięciu cennych fotografii legionistów z II i III Brygady Legionów Polskich.
Honorowy Ambasador Bochni Daniel Duda otrzymał tytuł doktora h.c. Akademii Marynarski Wojennej w Gdyni i 19 marca b.r. odbyła się podniosła uroczystość wręczenia tego tytułu. Mgr inż. Zbigniew Nowakowski i komandor dr Roman Rychter członkowie Gdyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej  opisują tę uroczystość i zasługi prof. dr hab. Daniela Dudy na wielu polach działalności twórczej.
O zbójnikach karpackich w wiśnickim więzieniu pisze pan Janusz Paprota, znany bocheński historyk, który prowadzi własną stronę internetową www.bochenskiedzieje.pl
Stanisław Kobiela omawia obszerną wielowątkową pracę dr Piotra S. Szlezyngera „Nowy Wiśnicz. Historia, Architektura, Konserwacja”, którą należy zaliczyć do najciekawszych opracowań poświęconych Wiśniczowi w ostatnich latach. Pokazuje ona walory wiśnickich zabytków pod kątem możliwości turystycznego ich wykorzystania. Daje on także propozycję trasy turystycznej z Bochni przez Wiśnicz do Egeru, nierozwiązane do chwili obecnej problemy własności zamku i wskazuje na pilną potrzebę wykonania odpowiedniego zjazdu z autostrady do Bochni i odpowiedniego oznakowania turystycznych atrakcji Bochni, Wiśnicza, Lipnicy Murowanej i innych miejscowości leżącej na proponowanej trasie.
W obszernym dziale „BOCHNIANA”  omówiona została najnowsza literatura poświęcona dworom małopolskim, bajkowej architekturze Teodora Talowskiego, który był autorem architektonicznego projektu „”Kociego Zamku w Bochni”. Czytamy też o publikacji „Na legionowym szlaku” wydanej przez Muzeum Niepodległości z wstępem dr Tadeusza Skoczka, tekstem Stanisława Kobieli i 147. fotografiami z wystawy „Bochniacy na szlaku legionowym”. Publikację tę  można nabyć w „Domu Bochniaków” we wtorki w godz. 18.00-19.00.
W tym samym dziale „Bochniana” redakcja Wiadomości bocheńskich” – w kontekście dyskusji jaka toczyła się na sesji Rady Miejskiej w kwietniu b.r. na temat kosztów „Kroniki Bocheńskiej” i realizowania przez nią misji gazety samorządowej – zadaje pytanie czy „KRONIKA” powinna się jeszcze nadal nazywać miesięcznikiem obywatelskim. To przyczynek do ważnej dyskusji  w tej sprawie.
Pan Stanisław Gawor współtwórca „Bocheńskiego Almanachu Literackiego” z 1957 r. żegna swojego kolegę z  tamtych lat,  prof. dr hab. nauk medycznych Olgierda Smoleńskiego, zmarłego w styczniu 2015 r. i przypomina lata łączącej ich przyjaźni i postać wybitnego lekarza i społecznika, która tak mocno utrwaliła się w pamięci wielu Bochnian, a także jego literackie pasje.
W artykule „Czy Bochnia docenia sztukę współczesną?” pani Joanna Potasz pisze o pomniku Holokaustu w Bochni u zbiegu ulic Solna Góra i Niecała i jego autorce, pani Yael Artsi, znakomitej rzeźbiarce, której dzieła wzbudzają podziw na całym świecie. W Bochni brakuje należytego opisu tego pomnika. Przypomina także o potrzebie wybudowania w Bochni Żydowskiej Trasy Pamięci. Bocheński samorząd powinien prace te zakończyć w najbliższym czasie  i dokonać uroczystego otwarcia trasy we wrześniu b.r. w rocznicę likwidacji bocheńskiego getta.

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »