Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Wykład Janiny Kęsek w Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwesytetu Jagiellońskiego

12 lutego br. Janina Kęsek, starszy kustosz bocheńskiego Muzeum im. Stanisława Fischera, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej na prośbę członków Stowarzyszenia Absolwentów  Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaprezentowała na zebraniu naukowym w krakowskiej siedzibie przy ul. Grodzkiej autorskie opracowanie tematu „Kariery chłopskich synów. Spod chłopskiej strzechy na katedrę uniwersytecką”.

W bardzo interesującym wykładzie omówiła losy bochnian, pochodzących z wiosek północnej części powiatu bocheńskiego, którzy wielkim wysiłkiem, zmagając się z biedą i wieloma przeciwnościami zrobili kariery naukowe, polityczne, wojskowe i artystyczne. Przypomniała sylwetki naukowców polityków, wybitnych księży, m.in. Jana Ptaśnika – wybitnego historyka kultury, ks. Jana Twardowskiego – polonisty i filologa klasycznego, Jędrzeja Cierniaka – polonisty, filologa klasycznego, twórcy teatrów ludowych, Franciszka Bujaka – wybitnego historyka wsi polskiej, ministra rolnictwa i dóbr państwowych, Adama Pichóra – pracownika naukowego UJ, Jana Czubka – polonisty i filologa klasycznego, Pawła Muchy – prawnika, ekonomisty, dyrektora Banku Rolnego w Warszawie, Romana Stopy – językoznawcy, afrykanisty, pierwszego, który rozpoznał język mlasków Pigmejów, Jana Świętka – prezesa Towarzystwa Ludoznawczego, członka Komisji Antropologicznej AU. 

Wykład o środowisku, z którego wyszli, o ich pragnieniu wiedzy, o barierach obyczajowych trudnych do przekroczenia, o uporze w dążeniu do celu wzbudził zainteresowanie zebranych, tym bardziej, że prelegentka odwoływała się także do niepublikowanych wspomnień znajdujących się w zbiorach muzealnych, archiwach i zbiorach Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Część swojego wystąpienia poświęciła autorka gimnazjum bocheńskiemu, bo w nim właśnie pobierało nauki wielu chłopskich synów. Szkoła ta miała wielkie zasługi w kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży, o czym świadczy liczny udział wychowanków we wszystkich zrywach narodowych oraz I i II wojnie światowej. Prezentowane treści były podane w bardzo interesujący sposób, o czym świadczyły wypowiedzi słuchaczy. Wielu z nich odnajdowało ze wzruszeniem własne przeżycia z lat szkolnych.

W spotkaniu wziął udział prof. dr hab. Janusz Sondel, rektor UJ z poprzednich kadencji i członek honorowy Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, który interesująco mówił o prof. Henryku Kupiszewskim absolwencie bocheńskiego gimnazjum, polskim znawcy prawa rzymskiego, filozofie, moraliście, dyplomacie, ambasadorze RP w Watykanie. Mówił także bardzo ciepło o swoich związkach z naszym Stowarzyszeniem. Na ogólną prośbę zebranych prezes Stanisław Kobiela odczytał tekst „Kantaty Bochniaków” – hymnu Stowarzyszenia z 1938 roku.

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów UJ prof. dr hab. Marta Doleżal podziękowała serdecznie prelegentce, a zwracając się do obecnego na zebraniu Prezesa Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej Stanisława Kobieli podkreśliła serdeczne związki łączące obydwa stowarzyszenia, różnorodność form współpracy. W imieniu członków SAUJ przyjęła zaproszenie na uroczystość otwarcia wystawy „Gorzka chwała. Powstanie 1863 roku” w dniu 17 lutego b.r. w Domu Bochniaków.

    Przyjemną atmosferę spotkania stworzyła również oprawa charakterystyczna dla „tłustego czwartku”.

                                                                                                                                                                              Felicja Wieczorek


Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »