Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Wystawa – Gorzka Chwała. Powstanie Styczniowe 1863 roku

 „GORZKA CHWAŁA-POWSTANIE STYCZNIOWE 1863 r.”  w Domu Bochniaków

Powstanie Styczniowe (1863-1864) było najważniejszym, a jednocześnie najtragiczniejszym wydarzeniem w historii polskich wysiłków niepodległościowych w XIX wieku. Zamykało ono burzliwy czas wystąpień zbrojnych w obronie niepodległości, poczynając od Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 roku. W powstaniu wzięło udział tysiące ludzi – szlachty, uczniów, mieszczan, rzemieślników, wreszcie chłopów. Na polach bitew i w konspiracji formował się burzliwie nowoczesny naród polski, choć powstanie uchodziło za ostatni zryw polskiej szlachty. Zakończone klęską Powstanie Styczniowe zapoczątkowało w polskim życiu politycznym narodziny nowych idei i nowych nurtów politycznych, które w ponad pół wieku później doprowadziły Polskę do Niepodległości. Jedne z nich nawiązywały wprost do tradycji 1863 roku, inne wyrastały na jej krytyce. Ale dla wszystkich rok 1863 był punktem odniesienia.

17 lutego 2015 roku w „Domu Bochniaków” otwarta została wystawa „Gorzka chwała. Powstanie Styczniowe 1863”. Wystawę przygotowało Muzeum Mazowieckie w Płocku i Muzeum Niepodległości w Warszawie wg scenariusza Jana Engelgarda.
W otwarciu wystawy uczestniczył pan dr Tadeusz Skoczek dyrektor Muzeum Niepodległości,  Jan Balicki przewodniczący Rady Miejskiej, przedstawiciel Burmistrza Bochni, radni powiatowi, radny miejski, przedstawiciele bocheńskich organizacji społecznych: Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej O/Bochnia, Civitas Christiana, Salina Nova, Chóru „Salt Singers”, dyrekcja I LO w Bochni. Obecny  był ks. Prałat Jan Nowakowski, który w 2013 r. poświęcił pomnik poświęcony powstańcom styczniowym na cmentarzu św. Rozalii, ufundowany przez Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.
Uroczyste spotkanie rozpoczęła gościnnie występująca w Domu Bochniaków artystka scen krakowskich pani Blanka Dembosz, piękną, nastrojową  piosenką „Czarna sukienka”, którą przed laty śpiewała Anna Szałapak w Piwnicy pod Baranami. Następnie na temat wystawy i współpracy z naszym Stowarzyszeniem mówił dr Tadeusz Skoczek, a  Janina Kęsek  przedstawiła działalność Bocheńskiej Obwodowej  Ławy Powstańczej 1863 r. działającej na zapleczu powstania na terenie Ziemi Bocheńskiej organizującej przewóz broni  i amunicji produkowanej w Łomnej, opatrunków i lekarstw, udzielającej pomocy medycznej rannym partyzantom i  pomocy w pracy werbunkowo-mobilizacyjnej.
Kol. Ewelina Mroczek wprowadziła  zebranych w atmosferę pieśni powstańczych i chór „Lutnia” działający przy Stowarzyszeniu  wykonał pod kierunkiem artystycznym kol. Sylwii  Klejdysz  kilka pieśni powstańczych zebranych przez kol. Stanisława Domańskiego. Na zakończenie pani Blanka Dembosz zaśpiewała  chorał „Z dymem pożarów” do słów Kornela Ujejskiego.  Wystawa, składająca się z 30 kolorowych plansz jest hołdem oddanym poległym za Ojczyznę, pokazując jednocześnie różnorodność politycznych i społecznych postaw Polaków w latach 1860-1864. Wzbudziła ona duże zainteresowanie uczestników uroczystości. A ponieważ  uroczystość odbywała się w „ostatki” uczestnicy  przeszli do ostatniej sali na tradycyjnego śledzia i pączki.  

Wystawa będzie gościć w Domu Bochniaków do dnia 5 marca 2015 r. Zwiedzanie odbywa się we wtorki i piątki w godz. 10.00-14.00. Możliwe jest zwiedzanie wystawy również w innych terminach po uzgodnieniu telefonicznym 722008080. Wstęp jest bezpłatny.

Szczególne zaproszenie do zwiedzania wystawy kierujemy do młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich. Mając na względzie szczególną wartość tej ekspozycji, deklarujemy elastyczność w dostosowaniu pór zwiedzania do możliwości zwiedzających. Zapraszamy!

 

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »