Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Nowy numer 2(101) Wiadomosci Bocheńskich

 

Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy Państwu do rąk kolejny – 101 numer „Wiadomości Bocheńskich”. Oto, co przygotowaliśmy dla Państwa. 

Kolejny już raz rozpoczynamy artykułem traktującym o historii naszej kopalni soli. Publikujemy opracowanie zmarłego 2.05.2014 r. w wieku 84 lat dr Józefa Piotrowicza , wybitnego historyka i znawcy dziejów górnictwa solnego w Polsce i Europie, członka honorowego Stowarzyszenia Bochniaków i Miło­śników Ziemi Bocheńskiej, st. kustosza i długoletniego kierownika Działu Historycznego Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. Dotychczas niepublikowany tekst artykułu został opracowany przez dr Józefa Piotrowicza w 2010 r. w związku z przygoto­wywaniem dokumentacji do wpisania kopalni bocheńskiej na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Jest zwięzłą syntezą dziejów najstarszej w Polsce kopalni soli, obejmującą okres od XIII w. do I rozbioru Polski, popartą wieloletnimi badaniami źródłowymi autora oraz jego wiedzą w zakresie europejskiego górnictwa solnego. 

Stanisława Szewczyk podzieli się z nami swoimi okupacyjnymi wspomnieniami.

Władysław Kopacz, bochnianin, od 1945 roku mieszkały w Środzie Śląskiej, w 80 rocznicę zdarzeń, opisuje największą powódź w międzywojennej Polsce, o nie no­towanej dotąd skali, która wystąpiła w połowie lipca 1934 r. w do­rzeczu Skawy, Raby, Dunajca i Wisłoki, a swoim zasięgiem objęła tereny ziemi bocheńskiej. 

W 100 rocznicę wybuchu I wojny światowej Stanisław Kobiela przedstawia losy Bochniaków w legionach. W powszechnej świadomości społeczeństwa niestety nie funkcjonuje wiedza o skali działań wojennych i udziale w nich Polaków, zarówno ochotników do trzech brygad legionów jak i wcielonych do wojska przez zaborców. Szacuje się, że w czasie I wojny światowej w armiach stron konfliktu walczyło około 3,4 mln Polaków . Straty szacuje się zaś na ok. 0,5 mln. Był to największy w historii, pod względem liczebności udział naszych rodaków w działaniach wojennych. Dramatyzmu dodaje fakt, że często walczyli oni po przeciwnych stronach frontu. I tak, Polacy z Wielkopolski, w armii niemieckiej wraz z sojuszniczą armią austro-węgierską, w której służyli Polacy z Galicji strzelali do swoich rodaków walczących w armii carskiej a wywodzących się np. z okolic Kielc.

Wojna niosła ze sobą śmierć, zniszczenie i tragedie osobiste wielu ludzi. Najbardziej dramatyczne były te sytuacje, gdy przy życiu pozostały tylko osierocone dzieci. Niekiedy cudem uratowane. O losach takich dzieci, także z kresów wschodnich, opowie nam pan Jan Łysek z Warszawy, przedstawiając sylwetkę księdza Józefa Skwiruta proboszcza w Krzyżanowicach, gdzie mieścił się w latach 1945-1963 dom, który dał schronienie wojennym sierotom.

Nasze łamy nie tylko historią żyją, znajdziemy tu również publikacje np. przyrodnicze. Zapraszamy do lektury tekstu Państwa Barbary i Jana Pinkowskich – Seks jesienny ptaków i jego konsekwencje.Dr Barbara Pinowska i prof. Jan Pinowski są emeryta­mi nie istniejącego już Instytutu Ekologii PAN, od 1961 do chwili obecnej zajmują się ekologia wróbli w szcze­gólności wróbla polnego czyli mazurka. J. Pinowski w la­tach 1947 – 1952 mieszkał w Bochni, gdzie zdał maturę w Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego, W tych latach badał ptaki Puszczy Niepołomickiej, w czasie studiów w latach 1949- 1952 już na zlecenie prof. Władysława Szafe­ra za pieniądze PAU i PAN. Ptakami zajmował się od lat najmłodszych.

W dziale – Bochniana – recenzje promowanych w Domu Bochniaków: doskonałej monografii „Kościelne dzieje Bochni (1772-1985) t.II” – autorstwa dr Teofila Wojciechowskiego oraz książki Miriam Romm – „Strusie pióra”, w której autorka przedstawia historię swojej rodziny na tle getta bocheńskiego.

Rachel Kollender prezes Stowarzyszenia Bocheńskich Żydów w Izraelu przesłała nam wspomnienia o swojej rodzinie w Bochni, które prezentujemy w tłumaczeniu p. Anny Londo. 

Żydowska trasa pamięci to projekt upamiętnienia tragicznych losów Żydów z Bochni i okolic, którego realizacja rozpoczęła się 22 lipca br. Projekt realizowany przez Wydział Promocji UM Bochnia we współpracy ze Stowarzyszeniem Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej będzie obejmował 13 punktów ważnych dla rzeczywistości getta i jego mieszkańców. Na łamach WB prezentujemy opis trasy w opracowaniu Iwony Zawidzkiej, Rachel Kollender i Adama Aptowicza. 

Refleksjami na marginesie lektury Stanisława Nicieji „Kresowa Atlantyda” dzieli się z PT Czytelnikami prof. Michalina Pięchowa w artykule „Oczyma dziecka i dorosłego”.

Stanisław Kobiela prezentuje kolejny – 4 odcinek cyklu „Bocheńskie ulice”. Tym razem rzecz o zmianach w czasie okupacji. Zabieramy również głos w sprawach dla naszego miasta ważnych. Obecnie, wiele emocji rozbudził pomysł budowy podziemnego parkingu pod Pl. gen. Leopolda Okulickiego. Prezentujemy obszernie stanowisko Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej w tej sprawie, wskazujemy na negatywne konsekwencje tego pomysłu dla miasta i mieszkańców, podajemy alternatywne rozwiązania korzystne dla rozwoju miasta. 

Zwracamy się jednocześnie z apelem: Przyłączcie się do naszego protestu i nadsyłajcie listy pod adresem naszego Stowarzyszenia Rynek 2, 32-700 Bochnia, na konto email – bochniacy.pl@gmail.com, dochist@wp.pl.


Numer WB w sprzedaży w kioskach oraz w Domu Bochniaków. Możliwa sprzedaż wysyłkowa – wówczas doliczamy koszt przesyłki. Do kupienia są również archiwalne numery Wiadomości Bocheńskich w wersji papierowej.

161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Bochnia, wówczas miasto obwodowe leżące poza terenem objętym działaniami powstańczymi, odegrała ważną rolę zaplecza dla Powstania Styczniowego. Stąd przemycano za Wisłę do oddziałów powstańczych broń i amunicję, leki i środki opatrunkowe, żywność, a przede wszystkim

Czytaj więcej »