Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Nowy numer 2(101) Wiadomosci Bocheńskich

 

Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy Państwu do rąk kolejny – 101 numer „Wiadomości Bocheńskich”. Oto, co przygotowaliśmy dla Państwa. 

Kolejny już raz rozpoczynamy artykułem traktującym o historii naszej kopalni soli. Publikujemy opracowanie zmarłego 2.05.2014 r. w wieku 84 lat dr Józefa Piotrowicza , wybitnego historyka i znawcy dziejów górnictwa solnego w Polsce i Europie, członka honorowego Stowarzyszenia Bochniaków i Miło­śników Ziemi Bocheńskiej, st. kustosza i długoletniego kierownika Działu Historycznego Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. Dotychczas niepublikowany tekst artykułu został opracowany przez dr Józefa Piotrowicza w 2010 r. w związku z przygoto­wywaniem dokumentacji do wpisania kopalni bocheńskiej na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Jest zwięzłą syntezą dziejów najstarszej w Polsce kopalni soli, obejmującą okres od XIII w. do I rozbioru Polski, popartą wieloletnimi badaniami źródłowymi autora oraz jego wiedzą w zakresie europejskiego górnictwa solnego. 

Stanisława Szewczyk podzieli się z nami swoimi okupacyjnymi wspomnieniami.

Władysław Kopacz, bochnianin, od 1945 roku mieszkały w Środzie Śląskiej, w 80 rocznicę zdarzeń, opisuje największą powódź w międzywojennej Polsce, o nie no­towanej dotąd skali, która wystąpiła w połowie lipca 1934 r. w do­rzeczu Skawy, Raby, Dunajca i Wisłoki, a swoim zasięgiem objęła tereny ziemi bocheńskiej. 

W 100 rocznicę wybuchu I wojny światowej Stanisław Kobiela przedstawia losy Bochniaków w legionach. W powszechnej świadomości społeczeństwa niestety nie funkcjonuje wiedza o skali działań wojennych i udziale w nich Polaków, zarówno ochotników do trzech brygad legionów jak i wcielonych do wojska przez zaborców. Szacuje się, że w czasie I wojny światowej w armiach stron konfliktu walczyło około 3,4 mln Polaków . Straty szacuje się zaś na ok. 0,5 mln. Był to największy w historii, pod względem liczebności udział naszych rodaków w działaniach wojennych. Dramatyzmu dodaje fakt, że często walczyli oni po przeciwnych stronach frontu. I tak, Polacy z Wielkopolski, w armii niemieckiej wraz z sojuszniczą armią austro-węgierską, w której służyli Polacy z Galicji strzelali do swoich rodaków walczących w armii carskiej a wywodzących się np. z okolic Kielc.

Wojna niosła ze sobą śmierć, zniszczenie i tragedie osobiste wielu ludzi. Najbardziej dramatyczne były te sytuacje, gdy przy życiu pozostały tylko osierocone dzieci. Niekiedy cudem uratowane. O losach takich dzieci, także z kresów wschodnich, opowie nam pan Jan Łysek z Warszawy, przedstawiając sylwetkę księdza Józefa Skwiruta proboszcza w Krzyżanowicach, gdzie mieścił się w latach 1945-1963 dom, który dał schronienie wojennym sierotom.

Nasze łamy nie tylko historią żyją, znajdziemy tu również publikacje np. przyrodnicze. Zapraszamy do lektury tekstu Państwa Barbary i Jana Pinkowskich – Seks jesienny ptaków i jego konsekwencje.Dr Barbara Pinowska i prof. Jan Pinowski są emeryta­mi nie istniejącego już Instytutu Ekologii PAN, od 1961 do chwili obecnej zajmują się ekologia wróbli w szcze­gólności wróbla polnego czyli mazurka. J. Pinowski w la­tach 1947 – 1952 mieszkał w Bochni, gdzie zdał maturę w Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego, W tych latach badał ptaki Puszczy Niepołomickiej, w czasie studiów w latach 1949- 1952 już na zlecenie prof. Władysława Szafe­ra za pieniądze PAU i PAN. Ptakami zajmował się od lat najmłodszych.

W dziale – Bochniana – recenzje promowanych w Domu Bochniaków: doskonałej monografii „Kościelne dzieje Bochni (1772-1985) t.II” – autorstwa dr Teofila Wojciechowskiego oraz książki Miriam Romm – „Strusie pióra”, w której autorka przedstawia historię swojej rodziny na tle getta bocheńskiego.

Rachel Kollender prezes Stowarzyszenia Bocheńskich Żydów w Izraelu przesłała nam wspomnienia o swojej rodzinie w Bochni, które prezentujemy w tłumaczeniu p. Anny Londo. 

Żydowska trasa pamięci to projekt upamiętnienia tragicznych losów Żydów z Bochni i okolic, którego realizacja rozpoczęła się 22 lipca br. Projekt realizowany przez Wydział Promocji UM Bochnia we współpracy ze Stowarzyszeniem Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej będzie obejmował 13 punktów ważnych dla rzeczywistości getta i jego mieszkańców. Na łamach WB prezentujemy opis trasy w opracowaniu Iwony Zawidzkiej, Rachel Kollender i Adama Aptowicza. 

Refleksjami na marginesie lektury Stanisława Nicieji „Kresowa Atlantyda” dzieli się z PT Czytelnikami prof. Michalina Pięchowa w artykule „Oczyma dziecka i dorosłego”.

Stanisław Kobiela prezentuje kolejny – 4 odcinek cyklu „Bocheńskie ulice”. Tym razem rzecz o zmianach w czasie okupacji. Zabieramy również głos w sprawach dla naszego miasta ważnych. Obecnie, wiele emocji rozbudził pomysł budowy podziemnego parkingu pod Pl. gen. Leopolda Okulickiego. Prezentujemy obszernie stanowisko Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej w tej sprawie, wskazujemy na negatywne konsekwencje tego pomysłu dla miasta i mieszkańców, podajemy alternatywne rozwiązania korzystne dla rozwoju miasta. 

Zwracamy się jednocześnie z apelem: Przyłączcie się do naszego protestu i nadsyłajcie listy pod adresem naszego Stowarzyszenia Rynek 2, 32-700 Bochnia, na konto email – bochniacy.pl@gmail.com, dochist@wp.pl.


Numer WB w sprzedaży w kioskach oraz w Domu Bochniaków. Możliwa sprzedaż wysyłkowa – wówczas doliczamy koszt przesyłki. Do kupienia są również archiwalne numery Wiadomości Bocheńskich w wersji papierowej.

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »