Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Wiadomości Bocheńskie 4/2013 (99)

  

 Spis treści nr 4/2013
1. Czy powstanie styczniowe było potrzebne – Stanisław Kobiela s.2-9, 17-19
2. Pamiętaj, masz tylko jedną rywalkę Polskę – Anna Janta s. 9
3. Z Borku do Ameryki – Piotr Biernat s.11
4. Meksyk – kraj nieznany – Janusz Żarek s.14
5. Najcenniejsza. Cz.2 Zabytkowa kopalnia soli w Bochni na liście UNESCO-      Janusz Wiewiórka, Józef Charkot, Krzysztof   Zięba s.20
6. Bocheńska konspiracja młodzieżowa (1939-1941)  Stanisław Ziemiański s. 27
7. Bocheńskie ulice cz.2 – Stanisław Kobiela s.30
8. Profanum s.36
9. Jubileusz Józefa Różyńskiego s.37
10. Wywiad z Marią Serafińską-Domańską – Ewelina Mroczek s.38
11. Warto przeczytać – Władysław Kupiszewski s.40
12. BOCHNIANA:
      Nowy przewodnik po „Wiadomościach Bocheńskich” s.41
      Album o Krystynie Jarczewskiej s.42
13. Kalendarium obchodów 150 rocznicy Powstania Styczniowego organizowanych przez Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi  Bocheńskiej s. 43
14. KRONIKA s. 44
15. Spis treści s. 46
16. Reportaż fotograficzny – fot. Stanisław Mróz s. 47


 Do pobrania w wersji PDF tutaj

 

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »