Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Wniosek Bochniaków o wpisanie pomnika i placu gen. L. Okulickiego do rejestru zabytków

                                                                                                                                Bochnia  dnia 29 maja 2014 r.

Pan
mgr Stefan Kolawiński
Burmistrz Miasta Bochni

Wniosek o wpisanie pomnika i placu gen. Leopolda Okulickiego w Bochni do rejestru zabytków województwa małopolskiego.

        Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej wnosi o wystąpienie z wnioskiem do Konserwatora Zabytków Województwa Małopolskiego Oddział w Tarnowie o wpisanie Placu gen. Leopolda Okulickiego i stojącego na tym placu pomnika gen. Leopolda Okulickiego do rejestru zabytków.

Uzasadnienie

       Gen. Leopold Okulicki urodzony w Bratucicach pod Bochnią, absolwent bocheńskiego Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni jest wybitnym Synem Ziemi Bocheńskiej,  który swoją odwagą, heroiczną postawą i poświęceniem, a potem męczeńską śmiercią w moskiewskich kazamatach wykazał niezłomną wolę walki o niepodległość Polski i stał się symbolem dążeń niepodległościowych całych pokoleń Polaków.

      Społeczeństwo Bochni i Ziemi Bocheńskiej, gdzie Leopold Okulicki się urodził, gdzie w murach bocheńskiego gimnazjum kształtował zręby swojego charakteru i patriotycznych uczuć ufundowało mu w 1996 roku, po  50. latach od jego śmierci pomnik w centrum Bochni na środku placu, który nazwany został wcześniej jego imieniem. Pieniężne cegiełki od ofiarodawców na budowę pomnika napływały głównie od kombatantów – byłych żołnierzy Armii Krajowej rozsianych na różnych kontynentach świata.
      Walka o utrzymanie tego placu i nadanie mu imienia Generała prowadzona była od 1980 roku przez NSZZ “Solidarność” i Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, a więc od pierwszych chwil rozpoczętej wtedy  drogi do wolnej Polski, która zakończyła się 4 czerwca 1989 roku z chwilą pierwszych wolnych wyborów do Sejmu. Także w 1989 r. plac otrzymał imię gen. Leopolda Okulickiego nadane uchwałą samorządu bocheńskiego.
       Ten spiżowy pomnik oparty na skrzydłach husarskich i rzucie krzyża Virtuti Militari wykonany  w pracowni artysty-rzeźbiarza Czesława Dźwigaja, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie stanowi dzisiaj ozdobę Bochni. Przed nim odbywają się uroczystości patriotyczne organizowane przez władze miasta Bochni, powiatu bocheńskiego, organizacje kombatanckie z kraju i zagranicy, odwiedzany jest przez liczne rzesze turystów. Oprócz licznych tablic w różnych miastach naszego kraju upamiętniających postać gen. Okulickiego, jego figuralny pomnik  w Bochni jest jedynym w Polsce.
       W wyniku starań władz samorządowych Bochni  w ciągu półtora roku  przed pomnikiem i na całym placu urządzono zieleń miejską, dzięki czemu pomnik Generała i cały plac stał się jednym z najpiękniejszych miejsc w Bochni.
      Postać generała Leopolda Okulickiego, kawalera Krzyża Virtuti Militari, historia powstania tego placu, w której odzwierciedlały się uczucia i tęsknoty wielu Bochnian i żołnierzy Armii Krajowej z kraju i zagranicy są żywe w naszej pamięci. Ten niewielki obszar stanowiący dzisiaj własność Gminy Miasta Bochnia znajdujący  się pod opieką  Rady Ochrony Pamięci i Męczeństwa zasługuje na wpisanie go do rejestru zabytków województwa małopolskiego w 25 lat  od nazwania placu imieniem Leopolda Okulickiego.

     Pamiętać należy, że Leopold Okulicki niszczony i męczony był za życia, poniewierany po śmierci, a nazwisko jego przez 40 lat  PRL-u wymazane było z podręczników historii, a nawet monografii Bochni, wydanej w 1980 roku. Dlatego decyzja o wpisaniu pomnika i placu gen. Leopolda Okulickiego podjęta w rocznicę 25 lecia odzyskania wolności po latach PRL-u i  w 25 lat od oficjalnego nazwania tego placu imieniem Generała będzie miała szczególny walor historyczno-patriotyczny.
                                                                                                                           Z  poważaniem

                                                                                                          Zarząd Główny Stowarzyszenia Bochniaków
                                                                                                                 i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Do wiadomości:

  1. Instytut Pamięci Narodowej
  2. Rada Ochrony Pamięci i Męczeństwa
  3. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Główny i Oddział w Bochni
  4. Starosta Bocheński
  5. Przewodniczący Rady Miejskiej w Bochni 
  6. Przewodnicząca Komisji Kultury Rady Miejskiej

Portal internetowy www.bochniacy.pl

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »