Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Kościelne Dzieje Bochni 1772-1985

Ten kościół jest między ludźmi… Pomimo wielu przeciwności jest blisko ludzi. Tak zrecenzował okładkę Kościelnych Dziejów Bochni 1772-1985 jej autor dr hab. Teofil Wojciechowski.
Promocja książki odbyła sie 21 maja 2014 r. w Domu Bochniaków, a jej organizatorem była Parafia rzymsko-katolicka pw. św. Mikołaja w Bochni przy współudziale naszego Stowarzyszenia.
Opracowanie jest kontynuacją pracy Kościelne Dzieje Bochni w czasach staropolskich. Cezurą zamykającą narrację jest rok 1985. Data ta wydaje się nieprzystająca do wydarzeń o charakterze ogólnopolskim czy ogólnokościelnym, jak np ok 1980 – wybuch „Solidarności” czy 1989 -zwycięstwo wyborcze Solidarności. Jednak autor już we wstępie wyjaśnia, że na przyjęcie tej cezury czasowej miała wpływ m.in. działalność zmarłego końcem września 1984 r. jednego z najwybitniejszych duszpasterzy parafii św. Mikołaja – ks. Stanisława Wójtowicza. Z jego śmiercią kończy się cała epoka zmagań lokalnego koscioła z agresywnym komunizmem.Nowy proboszcz ks. Karol Dziubaczka,który objął parafię 28.10.1984 r., zanim wprowadził swój program duszpasterski z pewnością dokończył rozpoczęte działania poprzednika. Zatem w wymiarze kościoła lokalnego, parafii bocheńskiej wybór tej cezury czasowej wydaje się być w pełni zasadny.
Gośćmi autora i organizatorów spotkania byli przedstawiciele bocheńskiego duchowieństwa a gościem szczególnym był ks. prof. Antoni Żurek dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie Sekcja w Tarnowie. Gościli również przedstawiciele władz miejskich z burmistrzem Stefanem Kolawińskim i przewodniczącym Rady Miasta Kazimierzem Ścisło na czele.
Uczestnicy dyskusji jaka odbyła się po wystąpieniu autora podkreślali wartość publikacji jako źródło wiedzy o historii naszego miasta, podkreślali również wysoki poziom warsztatu naukowego autora.


Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »