Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

List otwarty w sprawie inwestycji Park&Ride w Bochni

LIST OTWARTY

do samorządów powiatu bocheńskiego

w sprawie realizacji inwestycji Park&Ride w Bochni

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej zwraca się z apelem:

1.    do Burmistrza i Rady Miasta Bochni o konsekwentne doprowadzenie do realizacji inwestycji Park&Ride w Bochni koło dworca PKP  oraz

2.    do wszystkich samorządów powiatu bocheńskiego  i  mieszkańców o zdecydowane poparcie tej inwestycji, której realizacja przyczyni się do rozwoju Bochni i Ziemi Bocheńskiej  i stanowić  będzie nowoczesne udogodnienie  dla mieszkańców powiatu bocheńskiego, a także powiatów sąsiednich.

Uzasadnienie

  Podpisana w styczniu b.r. przez Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Romana Ciepielę i Burmistrza Bochni Stefana Kolawińskiego wstępna umowa dotycząca budowy w Bochni w pobliżu dworca PKP nowoczesnej inwestycji wielopoziomowego parkingu przesiadkowego Park &Ride (zaparkuj samochód i jedź dalej pociągiem)  powitana została z dużym uznaniem przez nasze Stowarzyszenie. Świadczyła ona bowiem o tym, że miasto dostrzega tę inwestycję jako jeden z ważnych celów strategicznych Bochni i powiatu bocheńskiego rozwoju tego terenu, podniesienia jego rangi, a jednocześnie wprowadzania ułatwień komunikacyjnych dla mieszkańców, którzy na tym parkingu przesiadkowym mogą pozostawić swoje samochody osobowe i do Krakowa, czy Warszawy jechać pociągiem.  Wiele osób z powiatu bocheńskiego i sąsiednich okolic dojeżdża do aglomeracji krakowskiej, a nawet śląskiej  nie tylko do codziennej pracy, ale w celu załatwienia różnych spraw publicznych, społecznych i prywatnych. To rozwiązanie będzie dla nich ogromnym, praktycznym  ułatwieniem i z pewnością  problem ten został gruntownie zbadany przed rozpoczęciem rozmów na ten temat.

  Inwestycja ta finansowana w ogromnej większości przez Urząd Marszałkowski w Krakowie (10 mln. zł.)  jest częścią szerokiego projektu Województwa Małopolskiego polegającego na zwiększeniu udziału komunikacji zbiorowej w rozwiązywaniu problemów ruchu w wielkich aglomeracjach.  Jest to także oferta, która będzie generować w Bochni dalsze inwestycje towarzyszące.  W naradzie na ten temat zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski w Krakowie wzięli udział przedstawiciele wielu samorządów z wyjątkiem przedstawiciela z Bochni.

  Z niedowierzaniem i ogromnym zaskoczeniem przyjęliśmy wiadomość, że w kilka zaledwie miesięcy po podpisaniu umowy wstępnej samorząd Miasta Bochni  waha się i zastanawia czy dobrze zrobił i rozważa wycofanie się z podpisania umowy ostatecznej.  Szokująca wiadomość podana na portalu Bochnianin.pl wywołuje łańcuchową reakcję sprzeciwu wszystkich naszych oddziałów w Warszawie, Krakowie, Gdyni, Katowicach, Wrocławiu, Nowym Wiśniczu i Bochni.
Pojawiają się pytania:
        –  kto  takie wątpliwości podsuwa?

    –   czy pochodzą one od urzędników Urzędu Miejskiego w Bochni?

    –   czy mają tło polityczne?

    –   czy negatywne opinie  przedstawiają  niezależni, wiarygodni eksperci?

  Planowane przedsięwzięcie  w ogromnym stopniu przyczyni się do rozwoju Ziemi Bocheńskiej i  stworzy doskonałe ułatwienia dla mieszkańców Bochni i powiatu. Rezygnacja oznaczać będzie przejęcie inwestycji przez Brzesko i w konsekwencji  nowa generacja szybkich pociągów nie będzie zatrzymywać się w Bochni. Czy tego chcemy?
Jeżeli nagle pojawiły się sugestie rezygnacji z tej inwestycji, to taki spektakl nie służy dobrze wizerunkowi tej władzy.  Koło tej sprawy nie można przejść obojętnie!
Oczekujemy na oficjalne stanowisko Pana Starosty, Pana Burmistrza, przewodniczących komisji Rady Miejskiej i  dostarczenie mocnych, argumentów  – za lub przeciw – a nie podpieranie się wahaniami. Oświadczenia samorządowców muszą  być znane mediom, abyśmy poznali jak postrzegają oni interes naszego miasta i powiatu. 

Jeśli  pogłoski  o wahaniach i planach rezygnacji z inwestycji  są fałszywe, to Burmistrz Bochni obowiązany jest niezwłocznie złożyć  prasowe dementi.

Żądamy wyjaśnień!
Liczymy na stanowiska innych samorządów Ziemi Bocheńskiej. Chętnie opublikujemy je na naszym portalu www.bochniacy.pl

   Zarząd Główny

   Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej
     (uchwała z dnia 06.05.2014 r.)

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »