Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Kościelne Dzieje Bochni 1772-1985

Ten kościół jest między ludźmi… Pomimo wielu przeciwności jest blisko ludzi. Tak zrecenzował okładkę Kościelnych Dziejów Bochni 1772-1985 jej autor dr hab. Teofil Wojciechowski.
Promocja książki odbyła sie 21 maja 2014 r. w Domu Bochniaków, a jej organizatorem była Parafia rzymsko-katolicka pw. św. Mikołaja w Bochni przy współudziale naszego Stowarzyszenia.
Opracowanie jest kontynuacją pracy Kościelne Dzieje Bochni w czasach staropolskich. Cezurą zamykającą narrację jest rok 1985. Data ta wydaje się nieprzystająca do wydarzeń o charakterze ogólnopolskim czy ogólnokościelnym, jak np ok 1980 – wybuch „Solidarności” czy 1989 -zwycięstwo wyborcze Solidarności. Jednak autor już we wstępie wyjaśnia, że na przyjęcie tej cezury czasowej miała wpływ m.in. działalność zmarłego końcem września 1984 r. jednego z najwybitniejszych duszpasterzy parafii św. Mikołaja – ks. Stanisława Wójtowicza. Z jego śmiercią kończy się cała epoka zmagań lokalnego koscioła z agresywnym komunizmem.Nowy proboszcz ks. Karol Dziubaczka,który objął parafię 28.10.1984 r., zanim wprowadził swój program duszpasterski z pewnością dokończył rozpoczęte działania poprzednika. Zatem w wymiarze kościoła lokalnego, parafii bocheńskiej wybór tej cezury czasowej wydaje się być w pełni zasadny.
Gośćmi autora i organizatorów spotkania byli przedstawiciele bocheńskiego duchowieństwa a gościem szczególnym był ks. prof. Antoni Żurek dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie Sekcja w Tarnowie. Gościli również przedstawiciele władz miejskich z burmistrzem Stefanem Kolawińskim i przewodniczącym Rady Miasta Kazimierzem Ścisło na czele.
Uczestnicy dyskusji jaka odbyła się po wystąpieniu autora podkreślali wartość publikacji jako źródło wiedzy o historii naszego miasta, podkreślali również wysoki poziom warsztatu naukowego autora.


161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Bochnia, wówczas miasto obwodowe leżące poza terenem objętym działaniami powstańczymi, odegrała ważną rolę zaplecza dla Powstania Styczniowego. Stąd przemycano za Wisłę do oddziałów powstańczych broń i amunicję, leki i środki opatrunkowe, żywność, a przede wszystkim

Czytaj więcej »