Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

„Masz rywalkę Polskę” Korespondencja więzienna Władysława Gałki 1949-1956.

 W dniu 12 listopada 2013 r. o godz. 17.30, w Domu Bochniaków odbyła się prezentacja wydanego przez IPN albumu „Masz rywalkę Polskę” Korespondencja więzienna Władysława Gałki 1946-1956.  

Spotkanie prowadził Roman Graczyk z IPN w Krakowie.

Autorka albumu, Maria Kamykowska, córka Władysława Gałki, dzieliła się z zebranymi wspomnieniami o swoim ojcu, cytowała również obszerne fragmenty listów ojca kierowanych do rodziny podczas jego pobytu w więzieniu. Dr Wojciech Frazik, współautor, historyk IPN przedstawiał realia więzienne lat pięćdziesiątych oraz postawę bohatera albumu w okresie pozbawienia wolności.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie rodziny bohatera, zaproszeni goście, wśród których wymienić należy ks. bp Wiesława Lechowicza oraz burmistrza Bochni Stefana Kolawińskiego, Przybyli również przedstawiciele samorządów powiatu bocheńskiego oraz mieszkańcy Bochni i młodzież. Podczas spotkania można było nabyć album oraz uzyskać dedykację autorki. Prezentację albumu zakończyła ciekawa dyskusja oraz rozmowy kuluarowe prowadzone w miłej atmosferze.

Władysław Gałka – urodzony 13.10.1914 r. w Jodłówce, wychowanek bocheńskiego Gimnazjum, nauczyciel, oficer WP, uczestnik kampanii wrześniowej, konspiracji antyniemieckiej i antysowieckiej, członek komendy krakowskiego okręgu NOW-AK i krakowskiej powojennej delegatury rządu RP na uchodźstwie, kapitan AK, skazany w PRL na karę śmierci, ułaskawiony, więziony 10 lat w komunistycznych więzieniach powojennej Polski. Zmarł 9.03.1981 r., spoczywa na bocheńskim cmentarzu.


Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »