Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

1-3 listopada 2013 r. Kwesta na ratowanie zabytkowych grobów cmentarza przy ul. Orackiej.

  Tradycyjnie już, w dniach od 1 do 3 listopada na cmentarzu przy ul. Orackiej wolontariusze zbierali datki na ratowanie zabytkowych grobów naszego cmentarza. Przy bramach wejściowych od strony ul. Orackiej, ul. Polnej i ul. Karosek kwestowali członkowie naszego Stowarzyszenia, ratownicy Stacji Ratownictwa Górniczego, górnicy Kopalni Soli w Bochni, nauczyciele i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. króla Kazimierza Wielkiego w Bochni oraz przedstawiciel przewodników Uzdrowiska Kopalnia Soli w Bochni. Uwagę przechodzących przyciągał nasz kolega Jarosław Przybyło w mundurze legionisty z I wojny światowej.

Zebrano kwotę 8043,56 zł.

Za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu kwesty pragniemy wyrazić serdeczne podziękowania wszystkim wolontariuszom. Przede wszystkim pragniemy wyrazić gorące podziękowania wszystkim darczyńcom.

  Fundusz odnowy zabytkowej części bocheńskiego cmentarza można nadal wesprzeć poprzez wpłatę na konto: KBS-Bochnia 60859100070081001110540001 z dopiskiem „odnowa cmentarza”.

Za datki zebrane podczas kwesty w 2012 roku odnowiony został grób Leona Strumiłły-Zgierskiego, uczestnika powstania styczniowego w 1863 r.
  Szerszą informację na temat tegorocznej kwesty zaprezentujemy czytelnikom w kolejnym numerze Przeglądu Bocheńskiego. 


161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Bochnia, wówczas miasto obwodowe leżące poza terenem objętym działaniami powstańczymi, odegrała ważną rolę zaplecza dla Powstania Styczniowego. Stąd przemycano za Wisłę do oddziałów powstańczych broń i amunicję, leki i środki opatrunkowe, żywność, a przede wszystkim

Czytaj więcej »