Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

1-3 listopada 2013 r. Kwesta na ratowanie zabytkowych grobów cmentarza przy ul. Orackiej.

  Tradycyjnie już, w dniach od 1 do 3 listopada na cmentarzu przy ul. Orackiej wolontariusze zbierali datki na ratowanie zabytkowych grobów naszego cmentarza. Przy bramach wejściowych od strony ul. Orackiej, ul. Polnej i ul. Karosek kwestowali członkowie naszego Stowarzyszenia, ratownicy Stacji Ratownictwa Górniczego, górnicy Kopalni Soli w Bochni, nauczyciele i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. króla Kazimierza Wielkiego w Bochni oraz przedstawiciel przewodników Uzdrowiska Kopalnia Soli w Bochni. Uwagę przechodzących przyciągał nasz kolega Jarosław Przybyło w mundurze legionisty z I wojny światowej.

Zebrano kwotę 8043,56 zł.

Za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu kwesty pragniemy wyrazić serdeczne podziękowania wszystkim wolontariuszom. Przede wszystkim pragniemy wyrazić gorące podziękowania wszystkim darczyńcom.

  Fundusz odnowy zabytkowej części bocheńskiego cmentarza można nadal wesprzeć poprzez wpłatę na konto: KBS-Bochnia 60859100070081001110540001 z dopiskiem „odnowa cmentarza”.

Za datki zebrane podczas kwesty w 2012 roku odnowiony został grób Leona Strumiłły-Zgierskiego, uczestnika powstania styczniowego w 1863 r.
  Szerszą informację na temat tegorocznej kwesty zaprezentujemy czytelnikom w kolejnym numerze Przeglądu Bocheńskiego. 


Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »