Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Wiadomości Bocheńskie 3/2011 (90)

Jesień 2011

Spis treści nr 3 (90) jesień 2011

 Wstęp …………………………………………………………. 3

II. Sprawy organizacyjno-prawne ……………….. 3

III. Sprawy gospodarcze ……………………………… 4

1. Remonty „Domu Bochniaków”

2. Najem lokali użytkowych „Domu Bochniaków”

3. Szkolenie i kurs wykorzystywania środków unijnych

IV. Realizacja celów statutowych

1. Wykłady w „Domu Bochniaków” …………… 5

1) Wykład ks. prof. dr hab. Jana Łacha

2) Wykład Jarosława Przybyły o Kamieńcu Podolskim i rekonstrukcji bitwy z 1651 r.

3) Spotkanie z dr Jerzym Majką nt. walk 10 Brygady Motorowej płk Maczka we wrześniu 1939 roku

4) Spotkanie z dr Krzysztofem Wielgusem nt. lotnisk w I i II wojnie światowej w rejonie Bochni

5) Spotkanie z prof. dr hab. med. Zbylutem Twardowskim światowej sławy nefrologiem

6) Spotkanie z Bocheńskimi spotterami – Bochnia na lotniczym szlaku

7) Działania wojenne w rejonie Bochni w 1914 r. – wykład Radosława Olesińskiego

8) Ziemia Bocheńska w styczniu 1945 r. – wykład dr Piotra Sadowskiego

9) Archeologia obronna na ziemi bocheńskiej – wykład Janusza Paproty

10) Historia ochrony żubra – wykład Jarosława Przybyły

11) Korespondencja jeńców Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa – wykład Dariusza Gorajczyka

12) Historia hydrologii i łaziebnictwa z akcentem bocheńskim – dr med. Wiesław Tlałka

13) O szabli polskiej – wykład wrocławskiego kolekcjonera płk Stanisława Modelskiego

14) Umundurowanie i uzbrojenie polskiego żołnierza z Września 1939 r. –

      wykład Bartosza Wiśniewskiego

2. Spotkania autorskie w „Domu Bochniaków” ………… 6

1) Promocja albumu „Dawny kościół karmelitów bosych w Wiśniczu”

2) Promocja monografii bieszczadzkiej wsi Polana

3) Promocja cyklu reportaży „Zachwyt i nostalgia”

4) Promocja książki „Bochnia w latach 1979-1989 – Szkice do portretu miasta”

3. Patriotyczne wieczornice ……………………………………… 7

1) Wieczornica ku czci braci Jędrychowskich i Dąbrowów

2) Wieczornica ku czci płk.pilota obs.Adama Dąbrowy – d-cy dywizjonu bombowego 301

3) Spotkanie z polskimi Afrykankami z Tengeru – Z Sybiru do Afryki.

4. Wystawy ……………………………………………………………… 7

1) Wystawa legionowa

2) Wystawy twórców amatorów Ziemi Bocheńskiej (malarstwo, rzeźba, hafciarstwo, rzeźba w korze)

3) Wystawa fotograficzna „Zauroczeni Lwowem”

4) Wystawa militariów z Września 1939 r.

5) Wystawa „Bochnianie-Żołnierze Września 1939 r.”

6) Wystawa obrazów wielickiego Chagalla – Henryka Kozubskiego

7) Mini wystawy militariów z Małopolski

8) Wystawa fotografii bocheńskich spotterów

9) Wystawa lotnicza poświecona dowódcy dywizjonu bombowego 301 –

    płk pilotowi Adamowi Dąbrowie

10) Wystawa fotograficzna „Bochnia w latach 1979-1989- Szkice do portretu miasta

11) Wystawa szabli polskiej

12) Wystawa katyńska

13) Być kobietą. Portrety kobiet Ziemi Bocheńskiej w wirze życia i dziejach –

      wystawa na bocheńskim rynku

5. Inscenizacje …………………………………………………………. 9

1) Bitwa o Bochnię

2) Wizyta króla Kazimierza Wielkiego w Bochni

6. Międzynarodowa konferencja naukowa „Wspólne dziedzictwo-Wspólna przyszłość” ………. 11

7. Koncerty ……………………………………………………………… 12

1) Koncert arii i duetów operowych ku czci Franciszki Platówny

2) Koncert pieśni sakralnej w Łapczycy

3) Koncert Chóru „Adoramus” w Domu Bochniaków

4) Koncert Chóru „Złota Jesień” w Domu Bochniaków

5) Koncert Chóru Rodzinnego Lucjana Dmytrzaka w Domu Bochniaków

6) Cykliczne koncerty Chóru Bochniaków – wspólne śpiewanie

8. Jubileusze ………………………………………………………….. 13

1) Dzień Papieski w Niegowici

2) 190-lecie Gimnazjum i Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni

3) 80-lecie Oddziału PTT/PTTK w Bochni

4) Święto flagi państwowej – Pierzchów 2008

5) 50-lecie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bochniaków

6) 50-lecie Towarzystwa Miłośników Wiśnicza

7) 90-lecie Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie

8) 10-lecie Krytej Pływalni im. prof. Jana Kota

9. Propozycje promocyjne dla Bochni …………………….. 14

1) Różne aspekty promocyjne Stowarzyszenia

2) Organizowanie imprez masowych

3) Międzynarodowa konferencja archiwalno-historyczna

4) Nowa oferta promocyjna dla Bochni

5) Informacja historyczna o bocheńskich ulicach

6) Makieta średniowiecznej Bochni

10. Walka o bocheńskie imponderabilia ………………….. 15

1) Obrona placu i pomnika gen. Leopolda Okulickiego

2) Protest przeciwko usunięciu Mikołaja Kopernika z nazwy bocheńskiego szpitala i protest przeciwko  

    urzędowemu przenoszeniu kultu bł. Marty Wieckiej z jednego miejsca na drugie

3) Protest przeciwko wystawianiu na sprzedaż zabytkowego pałacyku w Bochni

4) Władysław Stawiarski – patronem Hali Widowiskowo-Sportowej w Bochni

5) Dr Władysław Krupa – patronem bocheńskiego boiska sportowego

6) Propozycje nazw dla nowej obwodnicy Bochni

7) Nowe nazwy ulic (Ofiar Katynia, rotmistrza Pileckiego)

11 . Współpraca z innymi stowarzyszeniami ……………. 17

1) Współpraca z Małopolską Radą Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie

2) Współpraca z Klubem Przyjaciół Wieliczki

3) Współpraca ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Zarzeckiej

4) Współpraca ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy

5) Współpraca z PTTK O/Bochnia

6) Współpraca ze Stowarzyszeniem Miłośników Niepołomic

7) Współpraca z Polskim Towarzystwem Archiwalnym

8) Współpraca z Towarzystwem Polskich Inżynierów w Austrii

9) Współpraca z Rodziną Oddziału Partyzanckiego AK „Spaleni” w Sędziszowie

10) Współpraca ze Stowarzyszeniem „Rodzina Ponarska” i Stowarzyszeniem Miłośników Wilna

12. Współpraca z instytucjami ……………………………….. 18

1) Współpraca z Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni

2) Współpraca z Państwowym Archiwum w Krakowie Oddział w Bochni

3) Współpraca z Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

4) Współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie

5) Współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej Oddziałw Sopocie

6) Współpraca z Muzeum Motyki „Arthropoda” w Bochni

13 . Współpraca z samorządami ……………………………… 19

1) Współpraca z władzami samorządowymi Bochni

2) Współpraca z władzami samorządowymi Wiśnicza

3) Współpraca z władzami samorządowymi gminy Bochnia

4) Współpraca z władzami samorządowymi powiatu bocheńskiego

14 . Odznaczenia i pochwały dla Stowarzyszenia ……… 20

1) Bene Meritus AD 2009

2) Złoty Krzyż Związku Piłsudczyków

3) Pochwała z Muzeum KL Auschwitz

4) Nagroda Orkana

15. Działalność sekcji Stowarzyszenia …………………….. 20

1) Sekcja brydżowa

2) Chór Stowarzyszenia

3) Sekcja Bursaków

4) Bocheńskie Towarzystwo Historii Militarnej

5) Komitet Ratowania Zabytkowej Części Cmentarza Komunalnego w Bochni

6) Sekcja rycerska „Gwardia Królewsko-Górniczego Miasta Bochni”

7) Sekcja turystyczna

8) Bocheńska Rodzina Katyńska

9) Komitet redakcyjny kwartalnika „Wiadomości Bocheńskie”

16. Kwartalnik społeczno-kulturalny „Wiadomości Bocheńskie” .. 24

1) Artykuły o tematyce rocznicowej

2) Wspomnienia i wywiady

3) Opracowania naukowe i popularno-naukowe

4) Bochniana

5) Tematy ogólne

6) Kronika Stowarzyszenia

7) Nekrologi

17. Inne wydawnictwa Stowarzyszenia ……………………. 30

1) Dawny kościół Karmelitów Bosych w Wiśniczu

2) 50 lat Towarzystwa Miłośników Wiśnicza

18. Strona internetowa Stowarzyszenia …………………… 30

19. Poszukiwania historyczne …………………………………. 24

20. Udział w uroczystościach patriotycznych …………….31

V. Zakończenie


 Do pobrania tutaj

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »