Bochniacy w latach Powstania Styczniowego

Wystawa oraz spotkanie zostało zorganizowane przy wsparciu finansowym Gminy Miasta Bochnia.