Turniej Barbórkowy ogłoszenie

II Barbórkowy Turniej Brydża Sportowego Par.

Zapraszamy 14 grudnia 2008 r.