Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Zofia Sitko          – Prezes

Jan Paluch               – Wiceprezes

Ewelina Mroczek   – Wiceprezes

Grażyna Adamiec  – Sekretarz

Jarosław Przybyło – Skarbnik


Członkowie:

Stanisław Broszkiewicz

Marek Chmiel

Danuta Dąbrowska

Stanisław Domański

Bogdan Dźwigaj

Dorota Korta

Stanisław Mróz

Mariusz Rudnik

Justyna Tarczydło

 


 

Komisja Rewizyjna:

Anna Rakoczy – Przewodniczący 

Waldemar Krakowski – Zastępca

Członkowie:
Anna Londo
Grażyna Misiaszek
Danuta Wrześniak


Sąd Koleżeński:

Irena Bieniek – Przewodniczący

Członkowie:
Andrzej Migdał
Maria Kiełbińska