Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

„Z ptakami przez życie” – spotkanie autorskie z prof. Janem Pinowskim z Warszawy

Jan Krystyn Pinowski urodził się w 1930 roku w Krakowie. Po wojnie mieszkał w Bochni, gdzie zdawał maturę. W latach 1949–1952 studiował biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a magisterium z zoologii uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1954 do 2000 roku pracował w Instytucie Ekologii PAN. Doktoryzował się (1959) i habilitował (1968) na Uniwersytecie Warszawskim, tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1989 roku.  W ramach Międzynarodowego Programu Biologicznego był inicjatorem i koordynatorem badań nad rolą ptaków […]