Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Zakończono konserwację nagrobka Wincentego Pilcha

Zakończono tegoroczne prace konserwatorskie przy nagrobku Wincentego Pilcha. Sfinansowało je Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej ze środków zebranych podczas kwesty organizowanej przez Komitet Ratowania Zabytkowej Części Cmentarza przy ulicy Orackiej w Bochni. Kamienny nagrobek, wykonany z piaskowca szydłowieckiego, wraz z tablicą nagrobną oraz betonową zabudową był w bardzo złym stanie technicznym i estetycznym, dlatego przeprowadzono kompleksowe prace konserwatorskie. Nagrobek oczyszczono z nawarstwień mikrobiologicznych oraz fałszywej patyny. […]