Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

„Czerwone Maki” – znów u Bochniaków

Daleko, daleko za Bugiem , daleko przepiękna kraina kraj rodzinny matki mej… Tę piosenkę poznałam podczas pierwszego spotkania z chórem polonijnym „Czerwone Maki” z Mińska na Białorusi w 1996r. w Połczynie. To spotkanie zaowocowało zaproszeniem chóru na ziemię bocheńską w następnym roku. W  1997 r. gościliśmy już na bocheńszczyźnie naszych rodaków ze Wschodu. Przy wsparciu finansowym wielu sponsorów, Wspólnoty Polskiej w Krakowie oraz determinacji ś. p. Emilii Leo ówczesnej dyrektorki Zespołu […]