Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Zakończono konserwację nagrobka Wincentego Pilcha

Zakończono tegoroczne prace konserwatorskie przy nagrobku Wincentego Pilcha. Sfinansowało je Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej ze środków zebranych podczas kwesty organizowanej przez Komitet Ratowania Zabytkowej Części Cmentarza przy ulicy Orackiej w Bochni. Kamienny nagrobek, wykonany z piaskowca szydłowieckiego, wraz z tablicą nagrobną oraz betonową zabudową był w bardzo złym stanie technicznym i estetycznym, dlatego przeprowadzono kompleksowe prace konserwatorskie. Nagrobek oczyszczono z nawarstwień mikrobiologicznych oraz fałszywej patyny. […]

Podsumowanie jubileuszowej, rekordowej XXX kwesty na bocheńskim cmentarzu komunalnym

Za nami dwa dni kwestowania na cmentarzu komunalnym przy ul. Orackiej. Była ona pełna licznych rozmów na temat cmentarza i jego historii z nawiedzającymi groby swoich bliskich mieszkańcami Bochni, okolic i różnych zakątków Polski i świata. Podczas tych rozmów usłyszeliśmy wiele ciepłych i serdecznych słów, które są najlepszą reklamą i wizytówką idei kwestowania – społecznego zbierania środków na renowację zabytkowych nagrobków, pomnik i grobowców naszej wyjątkowej, bocheńskiej nekropolii. […]