Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

W latach 1942 – 45 policja niemiecka zastrzeliła tu 500 – 600 osób pochodzenia żydowskiego i narodowości polskiej.

Mogiła zbiorowa ofiar z lat 1939-1945 na cmentarzu komunalnym w Bochni

Egzekucje rozpoczęły się z początkiem 1940 r. Ofiarami byli ludzie z miasta i powiatu bocheńskiego oraz pasażerowie pociągów, zabierani przez funkcjonariuszy niemieckich w czasie kontroli. W czasie likwidacji getta przyprowadzono tutaj ok. 50 Żydów i Żydówek i zastrzelono. Zwłoki pochowano w pięciu zbiorowych mogiłach. W tym miejscu znajduje się pomnik poświęcony zamordowanym. Antoni Gajewski wspomina:

Żandarmi bocheńscy Bogusch, Beck, Franck i inni grasowali po Bochni i zabijali na miejscu schwytanych Polaków, Żydów, którzy wydostali się z getta i osoby pochodzenia romskiego. Mieli własną dorożkę, którą powoził furman Gutowski. Ładowali do niej zwłoki i zawozili na cmentarz przy ul. Orackiej i kazali grabarzowi chować w miejscu, w którym dzisiaj stoi pomnik.

Robert Bogusch
Anton Berka

Żandarmi niemieccy rozstrzelali także ok. 100 osób na cmentarzu św. Rozalii(42). Rozstrzelano tam, młodzież i inteligencję pod zarzutem zajmowania się działalnością polityczną. Nazwisk ofiar nie udało się ustalić. (Rejestr miejsc i faktów zbrodni hitlerowskich w latach 1939 – 1945 Województwo Tarnowskie Warszawa 1984 s. 24).

_______________________________________

(42) Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939 – 1945 Województwo tarnowskie, [wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce], Warszawa 1984 r., s. 23, 24.