Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

W latach 1932-1937 bocheńscy Żydzi wznieśli synagogę, która została zdewastowana przez Niemców w okresie II wojny światowej i przekształcona w fabrykę dykt i skład wyrobów stolarskich.

Nieukończony budynek synagogi przy ul. Trudnej 13 został zaprojektowany przez znanego krakowskiego architekta Bernarda Birkenfelda(24) i miał być najnowocześniejszym domem modlitwy w Bochni. Bocheńska gmina izraelicka otrzymała pozwolenie na budowę 11 lipca 1932 r. Na czele komitetu budowy stanął Aleksander Blumenfrucht – prezes Gminy Izraelickiej w Bochni. W komitecie byli ponadto Izydor Schneider, Abraham Braw, Hirsch Leinfild, dr Adam Schäftler. Jeszcze przed ukończeniem budowy w 1936 r. bocheńscy Żydzi odprawiali tam nabożeństwa. Do 2019 r. gospodarzem obiektu był Bank PKO SA w Bochni. Obecnie stanowi własność prywatną. W 2013 r. z inicjatywy pana Adama Aptowicza odsłonięto na fasadzie budynku tablicę upamiętniającą ofiary niemieckiej okupacji w latach 1939-1945.

Budynek synagogi – fotografia z lat 1941-1942

Przypisy:

(24) Bernard Birkenfeld (1897-1943) polski architekt pochodzenia żydowskiego. Zaprojektował kilka znanych kamienic w Krakowie.