Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Andrzej Migdał    –    Prezes

Maciej Korta              –    Z-ca Prezesa
Ewa Gabryszewska    –    Sekretarz
Bożena Superat          –    Skarbnik