Oddział WROCŁAW

Andrzej Migdał    –    Prezes

Maciej Korta              –    Z-ca Prezesa
Ewa Gabryszewska    –    Sekretarz
Bożena Superat          –    Skarbnik