Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Józef Szeliga                  – Prezes

Janina Olszewska                – Sekretarz
Władysław Kupiszewski     – Skarbnik
Tadeusz Cepak                    – Członek
Helena Ostrowska               – Członek