Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Stanisław Domański           –     Prezes

Irzykowski Michał              –     Wiceprezes

Klasa Waldemar                  –     Sekretarz

Klasa Barbara                      –    Skarbnik


Członkowie Zarządu:

Dąbrowska Danuta             –     (sprawy organizacyjno-gospodarcze)

Juda Antoni

Krakowski Waldemar

Rojek Kazimierz

Światek Anna


Komisja Rewizyjna:

Juda Maria

Całka Krystyna

Tworzydło Helena


Skład Zarządu ukonstytuowany po wyborach w dniu 13.02.2016 r.