Oddział BOCHNIA

Dorota Korta            –     Prezes

Ewelina Mroczek           –     Wiceprezes
Grażyna Adamiec          –      Sekretarz