Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Żołnierze wyklęci – w jednej celi z katem KL Auschwitz

 W 2014 r. Krzysztof Ryncarz uczeń Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Krakowie napisał pracę Żołnierze Wyklęci w jednej celi z katem KL Auschwitz i zgłosił ją na Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy Bliskich i losy Dalekich” zorganizowany pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Opracowanie to oparł na wspomnieniach, zmarłego we wrześniu 2013 r. pana Edwarda Kurtyki ps. Dąb” z Rzezawy, żołnierza Obwodu „Wieloryb” ZWZ-AK w Bochni, przyjaciela swojego dziadka Tadeusza Ryncarza, a także na artykule Stanisława Kobieli pt. w Jednej celi z komendantem KL Auschwitz-Birkenau ,opublikowanym w „Wiadomościach Bocheńskich” nr 3/2013. Przygotowane profesjonalnie opracowanie przedstawiające przedwojenne i powojenne losy Edwarda Kurtyki i Kazimierza Szelesta, wzbogacone ilustracjami i trafnie dobraną bibliografią zdobyło I miejsce w tym Konkursie.  Zasługuje na uznanie także w naszym środowisku. Laureat otrzymał także podziękowanie od pani Karoliny Kaczorowskiej, żony śp. Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta RP  na wychodźstwie i śp. prof. Władysława Bartoszewskiego.

Redakcja „Wiadomości Bocheńskich”.   

Za zgodą Autora udostępniamy pracę, którą można pobrać w formacie pdf  TUTAJ

Nowy przewodnik po Wiadomościach Bocheńskich

 W 2013 r. pani Mariola Wikiera obroniła na Wydziale Filologicznym Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, pod kierunkiem prof. UP dr hab. Marii Pidłypczak-Majerowicz pracę magisterską pt. „Zawartość czasopisma „Wiadomości Bocheńskie w latach 1988-2012”.  Autorka w interesujący sposób przedstawiła w niej  genezę powstania czasopisma w pierwszych latach transformacji ustrojowej, podkreślając, że jest ono najdłużej ukazującą się w Bochni gazetą wpisaną do rejestru polskich czasopism. Urosła ona szybko do rangi pisma regionalnego i jest mocno osadzona w bocheńskiej rzeczywistości oraz stanowi świetną platformę wymiany myśli rozsianych po całym świecie Bochniaków. Odzwierciedla  ambicje miejscowego środowiska, wskazuje możliwości promocji miasta i regionu z wykorzystaniem walorów krajobrazowych i historycznych,  jest strażnikiem miejscowej tradycji i harmonijnego jej funkcjonowania w świadomości tutejszego środowiska. Autorka podkreśla, że pismo analizuje bocheńską rzeczywistość, a jeśli trzeba, bezlitośnie krytykuje samorządowe i nie tylko samorządowe pomysły różnych instytucji i organów decyzyjnych. Wskazuje także na artykuły, które obalają narosłe w latach PRL-u bocheńskie mity i tworzące się obecnie legendy, deformujące historię Bochni i Ziemi Bocheńskiej.

  Pani Mariola Wikiera pokazuje w interesujący sposób treść kwartalnika, którą podzieliła na 24 działy tematyczne.  Wśród nich zwróciła m.in. uwagę na dział „Bochniana” zawierający omówienia i recenzje publikacji naukowych i popularno-naukowych, które ukazują się aktualnie na rynku księgarskim, a poświęcone są Bochni, Ziemi Bocheńskiej i ludziom z tym regionem związanym.  Jest to nie tylko wskazówka, ale konkretna pomoc dla miejscowych bibliotek w powiększaniu ich działów bibliotecznych.       
      Praca magisterska pani Marioli Wikiera jest wartościowym i ważnym  opracowaniem naukowym. Daje rzetelny obraz dynamizmu twórczego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, jednej z polskich organizacji społecznych, z rodowodem sięgającym 1936 roku.

                                                                                                                Redakcja „Wiadomości Bocheńskich”

Za zgodą Autorki udostępniamy pracę, którą można pobrać w formacie pdf    TUTAJ.