Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

KIM JESTEŚMY?
Klub Dyskusyjny „Sapere Aude” w Bochni powstał wiosną 2019 r. jako inicjatywa
zrodzona w sercach pasjonatów literatury. Początkowo nasze podróże do świata Idei
odbywały się w bocheńskiej Bibliotece. Od jesieni 2023 r. funkcjonujemy jako sekcja
Stowarzyszenia Bochniaków. Dotychczas przekonaliśmy się m.in. jaki zdaniem
Machiavellego powinien być idealny władca, dyskutowaliśmy nad naszą Konstytucją,
posmakowaliśmy kuchni totalitarnej Albanii, odbyliśmy metafizyczną podróż z Dantem
Alighieri, poznaliśmy sekrety dezinformacji. Przekonaliśmy się również o tym, że idee
mają konsekwencje oraz porozmyślaliśmy z Markiem Aureliuszem. Obszerny zakres
omawianej przez nas literatury sprawia, że każde spotkanie ma swój niepowtarzalny
charakter.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?
Czytamy, dyskutujemy, ale przede wszystkim słuchamy tego, co ma do powiedzenia
drugi Człowiek.

PO CO TO ROBIMY?
Aby wypełnić testament Horacego. Stawać się mądrzejszym. Sapere aude.

JAK WYGLĄDA SPOTKANIE?
Na każdym spotkaniu omawiamy inna pozycję literacką. Każdy z chętnych uczestników
porusza wybrany przez siebie temat do którego zainspirowała go omawiana książka. Po
zreferowaniu swoich przemyśleń mamy okazję do konfrontacji własnego zdania z
punktem widzenia innych uczestników. Jest też czas na swobodniejszą dyskusję.
Chociaż forma organizacji spotkania daje szansę wypowiedzi każdemu uczestnikowi, to
zabranie głosu nie jest obowiązkowe. W tej dyskusji chodzi przede wszystkim o
słuchanie.

KIEDY I GDZIE SIĘ SPOTYKAMY?
Spotykamy się w wybrane soboty (co dwa miesiące) o godz. 16:00 w Domu Bochniaków
(Rynek 2).

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
Każdy, kto lubi poczytać, posłuchać i porozmawiać na ciekawe tematy może czuć się
zaproszony. Wystarczy po prostu przyjść na spotkanie. Wszystkie nasze spotkania mają charakter
otwarty.

Nasz profil na Facebooku

Dotychczas dyskutowaliśmy na bazie poniższych lektur:

  1. „Książę” Niccolo Machiaavelli
  2. „Państwo” Platon
  3. Konstytucja III RP
  4. „Błoto słodsze niż miód” Małgorzata Rejmer
  5. „Boska komedia” Dante Alighieri
  6. „Miłość i wojna” John Eldredge, Stasi Eldredge
  7. „Mapa i terytorium” Michel Houellebecq
  8. „Wiry” Henryk Sienkiewicz
  9. „Msza za miasto Arras” Andrzej Szczypiorski
  10. „Dzieje głupoty w Polsce” Aleksander Bocheński
  11. „Bunt mas” Jose Ortega y Gasset
  12. „Rozmyślania” Marek Aureliusz
  13. „Odwaga bycia nielubianym” Ichiro Kischimi, Fumitake Koga
  14. „Traktat o dobrej robocie” Tadeusz Kotarbiński
  15. „Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów” Arthur Schopenhauer
  16. „Psychosocjotechnika, dezinformacja, oręż wojny” Vladimir Volkoff
  17. „Idee mają konsekwencje” Richard M. Weaver
  18. „Sergio Ramelli. Historia, która nadal wzbudza strach”
  19. „Bóg i państwo” Michaił Bakunin
  20. „Zmierzch demokracji” Anne Applebaum
  21. „Polska anarchia” Paweł Jasienica
  22. „Wirusomania” Torsten Engelbrecht, Claus Kohnlein
  23. „Ucieczka od wolności” Erich Fromm
  24. „Człowiek w poszukiwaniu sensu” Victor E. Frankl
  25. „Homo Deus” Yuval Noah Harari
  26. „O państwie. O prawach” Cyceron
  27. „Faust” Johann Wolfgang von Goethe
  28. „Sańkja” Zachar Prilepin
  29. „Zły” Leopold Tyrmand
 

REGULAMIN KLUBU DYSKUSYJNEGO ‘SAPERE AUDE’

  1. Regulaminem niniejszym ustalamy zakres i formę działalności Klubu Dyskusyjnego „Sapere Aude”, zwanego dalej Klubem.
  2. Cel podstawowy działalności Klubu upatrujemy w dążeniu do poznania Prawdy poprzez poznawanie wartościowej literatury i dyskutowanie na tematy z nią związane.
  3. Jako cel stawiamy sobie również promowanie kultury i czytelnictwa, szczególnie wśród lokalnej społeczności, a ponadto doskonalenie umiejętności oratorskich, erystycznych, technik prowadzenia dyskursu, racjonalnego argumentowania i słuchania ze zrozumieniem.
  4. Klub działa w formie spotkań otwartych, na które może się czuć zaproszony każdy, komu bliskie są cele Klubu.
  5. Spotkania przebiegają w atmosferze poszanowania zdania i poglądów każdej osoby biorącej w nim udział. Wykluczone jest wzajemne ubliżanie, dyskryminacja oraz jakakolwiek forma politycznej agitacji.
  6. Spotkanie składa się z trzech części.
  7. Podczas części pierwszej każdy ma prawo wygłosić wystąpienie, na który zaprezentuje temat zainspirowany lekturą. Następnie prawo do wystąpienia przejmuje kolejna chętna osoba. Zabranie głosu w żadnym razie nie jest obowiązkowe.
  8. Część druga rozpoczyna się, gdy wszyscy chętni wygłoszą swoje wystąpienia. W tej części każdy z uczestników ma prawo zabrać głos jeden raz w kolejce. Można wówczas zadać pytanie wybranej osobie lub podzielić się swoją refleksją. Część druga dobiega końca na kwadrans przed planowaną godziną zakończenia spotkania.
  9. Część trzecia ma charakter podsumowujący. Jest przeznaczona na ustalenie terminu kolejnego spotkania, literatury, której będzie ono poświęcone oraz omówienie wszelkich kwestii dotyczących działalności Klubu.