Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Zmarł Wiesław Panek

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Wiesława Panka.

Jego społeczne oddanie dla bocheńskiej turystyki od kilku dekad budziło podziw i uznanie nas wszystkich. Przez ponad 30 lat prezesował bocheńskiemu oddziałowi PTTK. Organizował wiele imprez turystycznych, a podczas ich przebiegu często sam wchodził w rolę przewodnika. Podczas każdej wycieczki udowadniał nie tylko, że posiada ogromną wiedzę i umiejętność zarażania innych miłością do przyrody i krajobrazu, ale także, że jest człowiekiem szczerym i serdecznym.

Jego śmierć oznacza wielką pustkę dla bocheńskiego środowiska turystyczno-krajobrazowego. Wierzymy jednak, że przykład śp. Wiesława przyniesie wielu kontynuatorów jego dzieł.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek (7 lipca) w Bazylice św. Mikołaja w Bochni o 10:00. Po nich śp. Wiesław odprowadzony zostanie na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu przy ul. Orackiej.

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »