Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Wiadomości Bocheńskie Nr 4/2021 (130)

Spis treści nr 4/2021 „Wiadomości Bocheńskich”

 1. Inowrocławskie Prace Józefa Stanisława Broszkiewicza -Agnieszka Dzikiewicz (Inowrocław) – s. 2
 2. Samotność-Michalina Pięchowa – s. 4
 3. Czasy Siłaczek, Stanisława Zofia Marcińska (1982-1965)-Janina Kęsek (Bochnia) – s. 5
 4. Emigracja, emigracja, ale jak na urlop, to do Polski – dr med. Jadwiga Ochęduszko-Waługa (Bochnia) s. 8
 5. Archiwa Rodzinne-Janina Kęsek – s. 11
 6. Kapliczka Najświętszej Marii Panny w Bochni przy ulicy Wiśnickiej-Jan Święch (Nowy Wiśnicz) – s. 20
 7. Krzysztof Nieborak – s. 21
 8. Z pszczelarską tradycją– Ewelina Mroczek – s. 22
 9. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej w kadencji 2017-2021 – s. 23
 10. XXVII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej -oprac.
  Zofia Sitko, Dorota Korta, Janina Kęsek – s. 27
 11. Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW
 12. Jubileusz 50-lecia Oddziału we Wrocławiu-LesławLech – s. 28
 13. Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Miłośników Wiśnicza – oprac Ewelina Mroczek – s. 29
 14. BOCHNIANA
  Dzienniki Stanisławy Serafińskiej spisane na Koryznówce w Wiśniczu. Rok 1920. – Oprac. Ewelina Mroczek – s. 30
  Bocheńskie Skarby na liście UNESCO – oprac Janina Kęsek – s. 31
  Dekada Wolności. Fenomen bocheńskiej „Solidarności” z lat 1980-1990 – oprac. Stanisław Mróz – s. 32
  Książka o Akademii Górniczej w Loeben i jej wychowankach oprac. Janina Kęsek – s. 33
 15. Niezwykła podróż w przeszłość. 40-lecie Muzeum Pamiątek po Janie Matejce „Koryznówka” – Agnieszka Kaczmarczyk, Urszula Put – s. 34
 16. KRONIKA – s. 35
 17. Nekrologi – s. 37
  Na okładce: Widok na Dom Bochniaków – fot. P. Klasa, któremu dziękujemy za wielokrotne, bezinteresowne udostępniane fotografii na potrzeby naszego Stowarzyszenia.

Numer dostępny do pobrania [plik PDF] – kliknij aby pobrać!


Do numeru dołączany był dysk CD „KOLĘDY NA GITARĘ 2021” Krzysztofa Nieboraka


Zakupu można dokonać w bocheńskich kioskach z prasą oraz w Domu Bochniaków. Numer dostępny jest również w sprzedaży wysyłkowej po przedpłacie na na konto w KBS w Krakowie O/ Bochnia nr: 60 8591 0007 0081 0011 1054 0001 z dopiskiem: Wiadomości Bocheńskie nr 4/2021 (130). Koszt 10 zł (koszt numeru, pakowania i wysyłki) Prosimy również podać adres wysyłki. Po wpłacie prosimy o informację na adres: bochniacy.pl@gmail.com


Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »