Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Przygotowania do renowacji Domu Bochniaków

Siedziba Stowarzyszenia

Wokół nas zmienia się krajobraz urbanistyczny. Kolejne kamienice wokół rynku poddawane są renowacji, zmienia się odnawiana płyta rynku miasta.

Zarząd główny naszego stowarzyszenia podejmuje przygotowania do prac remontowych i adaptacyjnych w Domu Bochniaków. Wymagają one dużych nakładów finansowych, których nie posiadamy, dlatego stajemy do konkursów celem ich pozyskania.

W dniu 7.07.2020 r. starosta powiatowy Adam Korta przekazał stowarzyszeniu 3000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji poddasza kamienicy. Jest to efekt przygotowanego wniosku konkursowego. Pozwoli to nam na pokrycie połowy kosztów projektu. Pozostałą część pokryjemy ze środków własnych.

Adaptacja poddasza pozwoli nam na rozszerzenie działalności poprzez wygospodarowanie pomieszczeń dla działalności sekcji artystycznych.

Innym z przedsięwzięć jest przygotowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia zewnętrznego Domu Bochniaków, które będzie uzupełnieniem ogólnej koncepcji oświetlenia kamienic wokół rynku w ramach jego renowacji.

Przygotowujemy kolejne projekty wniosków konkursowych celem pozyskania środków finansowych na przedsięwzięcia adaptacyjne i remontowe w Domu Bochniaków. Ich koszty są bardzo wysokie i dlatego ośmielamy się prosić donatorów o wsparcie finansowe tych przedsięwzięć.

Donacje można przekazywać na konto stowarzyszenia 60 8591 0007 0081 0011 1054 0001 w KBS w Krakowie Oddział Bochnia

161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Bochnia, wówczas miasto obwodowe leżące poza terenem objętym działaniami powstańczymi, odegrała ważną rolę zaplecza dla Powstania Styczniowego. Stąd przemycano za Wisłę do oddziałów powstańczych broń i amunicję, leki i środki opatrunkowe, żywność, a przede wszystkim

Czytaj więcej »

Nowy numer Wiadomości Bocheńskich już dostępny!

Wraz z najlepszymi życzeniami świątecznymi przekazujemy Państwu ostatni w tym roku numer Wiadomości Bocheńskich nr 4(138). Numer ten otwiera artykuł dr Kazimierza Przybyłki z Lublina, który wspomina dzieciństwo w Lipnicy, opisuje obyczaje Bożonarodzeniowych oraz przedstawia swoje refleksje świąteczne. Co w numerze?

Czytaj więcej »