Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Przygotowania do renowacji Domu Bochniaków

Siedziba Stowarzyszenia

Wokół nas zmienia się krajobraz urbanistyczny. Kolejne kamienice wokół rynku poddawane są renowacji, zmienia się odnawiana płyta rynku miasta.

Zarząd główny naszego stowarzyszenia podejmuje przygotowania do prac remontowych i adaptacyjnych w Domu Bochniaków. Wymagają one dużych nakładów finansowych, których nie posiadamy, dlatego stajemy do konkursów celem ich pozyskania.

W dniu 7.07.2020 r. starosta powiatowy Adam Korta przekazał stowarzyszeniu 3000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji poddasza kamienicy. Jest to efekt przygotowanego wniosku konkursowego. Pozwoli to nam na pokrycie połowy kosztów projektu. Pozostałą część pokryjemy ze środków własnych.

Adaptacja poddasza pozwoli nam na rozszerzenie działalności poprzez wygospodarowanie pomieszczeń dla działalności sekcji artystycznych.

Innym z przedsięwzięć jest przygotowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia zewnętrznego Domu Bochniaków, które będzie uzupełnieniem ogólnej koncepcji oświetlenia kamienic wokół rynku w ramach jego renowacji.

Przygotowujemy kolejne projekty wniosków konkursowych celem pozyskania środków finansowych na przedsięwzięcia adaptacyjne i remontowe w Domu Bochniaków. Ich koszty są bardzo wysokie i dlatego ośmielamy się prosić donatorów o wsparcie finansowe tych przedsięwzięć.

Donacje można przekazywać na konto stowarzyszenia 60 8591 0007 0081 0011 1054 0001 w KBS w Krakowie Oddział Bochnia

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »