Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Nowy numer 1/2020 (123) Wiadomości Bocheńskich

Szanowni Czytelnicy! W sprzedaży ukazał się nowy, 1 (123) numer „Wiadomości Bocheńskich”.

Na okładce budynek Miejskiego Przedszkola nr 3 „Górniczy Kącik″. Fot. Wykonana przez Agencję Filmową „Opera″. W numerze znajdziemy obszerną relację z obchodów 70. rocznicy powstania przedszkola, które zaczęło swoją działalnoć jako Przedszkole Żupy Solnej. Uchwałą Rady Miasta z dnia 31 października 2019 r. przedszkole zmieniło nazwę na – Miejskie Przedszkole Górniczy Kącik Nr 3 w Bochni.

Ponadto w numerze znajdziemy:

– Artykuł dr Adama Wójcika pt. „Ikonografia górnicza na barbórkowych kuflach ze zbiorów Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu″.

– Michalina Pięchowa opisuje swoje wrażenia z wycieczki do Kąśnej Dolnej, gdzie znajduje się dworek Ignacego Paderewskiego, przypominając jednocześnie postać wielkiego muzyka i patrioty.

– Janina Kęsek prezentuje, opracowanie „Kartki z dziennika″ Karola Sławikowskiego (1896-1959), lakoniczny zapis ostatnich dni pokoju przed wybuchem II wojny światowej w Bochni. Przypomina również postać bocheńskiej pisarki Marii z Naturskich Odyniec w 10. rocznicę jej śmierci.

– 4 grudnia 2019 r. zmarła nasza koleżanka redakcyjna – Felicja Wieczorek, polonistka, absolwentka UJ, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków oraz członek redakcji „Wiadomości Bocheńskich″. Straciliśmy nie tylko serdeczną koleżankę, ale również specjalistkę od korekty naszego pisma oraz autorkę zajmujących felietonów. W tym numerze prezentujemy jej artykuł pt. „Jakiegoż to gościa mieliśmy…″ o działalności Zofii Ritnerowej, związanej z popularyzacją twórczości jej męża, znakomitego pisarza, dramaturga, piszącego w j. polskim i niemieckim – Tadeusza Rittnera.

– Barbara Sikora (Jaworzno) prezentuje mało znane wątki z życia Stanisława Wyspiańskiego, osieroconego wcześnie, wychowywanego przez ojca oraz „ciotkę z Bochni″ – Albinę Wyspiańską. To ona przyjęła na siebie trud wychowywania swojego genialnego bratanka. O walorach turystycznych Beskidu Nadpopradzkiego i nie tylko, opowie ks. Krzysztof Czech – proboszcz Parafii Św. Narodzenia NMP w Piwnicznej Zdroju, z którym rozmowę przeprowadziła Anna Szewczyk.

– Adam Kobiela proponuje Państwu cykl artykułów pod wspólnym tytułem „Bochnia – niepowiązane wartości″, o tematyce przyszłego rozwoju naszego miasta w świetle uwarunkowań historycznych, wzajemnych zależności, powiązań funkcjonalno-przestrzennych, mających na celu wypracowanie opinii mieszkańców Bochni w sprawie kierunków jej dalszego harmonijnego rozwoju z uwzględnieniem potrzeb współczesnych.

Dodatkowo znajdą Państwo bogatą relację z działalności kulturalnej stowarzyszenia, spotkań i  wydarzeń, w których braliśmy udział lub byliśmy ich organizatorami.

Życzymy przyjemnej lektury!

Redakcja

Pomoc Siłom Zbrojnym Ukrainy

Nie ustają działania pomocowe dla Ukrainy. Po akcjach pomocowych dla ludności cywilnej uciekającej z terenów ogarniętych wojną, teraz nasza pomoc (wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspólnota Bocheńska) skupia się na Siłach Zbrojnych Ukrainy, które od 24 lutego bohatersko walczą

Czytaj więcej »

Dotacja od Starostwa

Na początku kwietnia w ramach konkursu ofert otrzymaliśmy od Starostwa Powiatowego w Bochni dotację w wysokości 8 tysięcy zł na działalność Teatru Artystokrackiego w 2022 r. W piątek w gmachu Starostwa odbyło się uroczyste wręczenie promes finansowych przez członków Zarządu Powiatu Bocheńskiego:

Czytaj więcej »