Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Spotkanie Opłatkowe w Domu Bochniaków

W sobotę 14 grudnia 2019 r., jak co roku, w rodzinnej atmosferze odbyło się spotkanie opłatkowe w Domu Bochniaków. Przybyłych gości, powitała Zofia Sitko – prezes naszego stowarzyszenia. Wśród nich powitała: Adama Kortę – starostę powiatowego, Stefana Kolawińskiego – burmistrza Bochni, ks. dziekana Ryszarda Podstołowicza, Barbarę i Jacka Nikorowiczów – przedstawicieli Stowarzyszenia Absolwentów UJ, Janusza Jagłę – prezesa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej, Andrzeja Rataja z Bocheńskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, przedstawicieli Klubu Przyjaciół Wieliczki, reprezentacji Towarzystwa Miłośników Wiśnicza z prezesem Stanisławam Domańskim na czele oraz przedstawicielki oddziału krakowskiego „Krakus″ naszego stowarzyszenia . Wśród uczestników był również Bogdan Kosturkiewicz – Przewodniczący Rady Miasta Bochni.

Program artystyczny poprowadził Bogusław Dźwigaj z chórem „Bocheńska Lutnia″, akompaniowali: Stanisław Domański i Sylwia Klejdysz. Zwyczajowo, spotkanie opłatkowe to przede wszystkim śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem i życzenia.

Po poświęceniu opłatków, życzenia złożył ks. dziekan Ryszard Podstołowicz:

Adam Korta:

Stefan Kolawiński:

Barbara Nikorowicz:

Janusz Jagła:

Minutą ciszy uczcili wszyscy zebrani pamięć naszej koleżanki Felicji Wieczorek, zmarłej 4 grudnia, członka Zarządu Głównego naszego stowarzyszenia, członka Redakcji „Wiadomości Bocheńskich″. Odeszła od nas wspaniała koleżanka, autorka felietonów i mistrzyni korekty, stojąca na straży poprawności językowej naszego pisma.

Spotkanie opłatkowe, to również wspaniała okazja aby w podniosłej atmosferze wręczyć odznaki przyjętym w szeregi naszego stowarzyszenia nowym członkom. Gratulujemy im decyzji i pozostajemy z nadzieją, że swoją energią i umiejętnościami wzbogacą ofertę programową naszego stowarzyszenia.

Zdjęcia: Stanisław Mróz

161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Bochnia, wówczas miasto obwodowe leżące poza terenem objętym działaniami powstańczymi, odegrała ważną rolę zaplecza dla Powstania Styczniowego. Stąd przemycano za Wisłę do oddziałów powstańczych broń i amunicję, leki i środki opatrunkowe, żywność, a przede wszystkim

Czytaj więcej »