Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Spotkanie Opłatkowe w Domu Bochniaków

W sobotę 14 grudnia 2019 r., jak co roku, w rodzinnej atmosferze odbyło się spotkanie opłatkowe w Domu Bochniaków. Przybyłych gości, powitała Zofia Sitko – prezes naszego stowarzyszenia. Wśród nich powitała: Adama Kortę – starostę powiatowego, Stefana Kolawińskiego – burmistrza Bochni, ks. dziekana Ryszarda Podstołowicza, Barbarę i Jacka Nikorowiczów – przedstawicieli Stowarzyszenia Absolwentów UJ, Janusza Jagłę – prezesa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej, Andrzeja Rataja z Bocheńskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, przedstawicieli Klubu Przyjaciół Wieliczki, reprezentacji Towarzystwa Miłośników Wiśnicza z prezesem Stanisławam Domańskim na czele oraz przedstawicielki oddziału krakowskiego „Krakus″ naszego stowarzyszenia . Wśród uczestników był również Bogdan Kosturkiewicz – Przewodniczący Rady Miasta Bochni.

Program artystyczny poprowadził Bogusław Dźwigaj z chórem „Bocheńska Lutnia″, akompaniowali: Stanisław Domański i Sylwia Klejdysz. Zwyczajowo, spotkanie opłatkowe to przede wszystkim śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem i życzenia.

Po poświęceniu opłatków, życzenia złożył ks. dziekan Ryszard Podstołowicz:

Adam Korta:

Stefan Kolawiński:

Barbara Nikorowicz:

Janusz Jagła:

Minutą ciszy uczcili wszyscy zebrani pamięć naszej koleżanki Felicji Wieczorek, zmarłej 4 grudnia, członka Zarządu Głównego naszego stowarzyszenia, członka Redakcji „Wiadomości Bocheńskich″. Odeszła od nas wspaniała koleżanka, autorka felietonów i mistrzyni korekty, stojąca na straży poprawności językowej naszego pisma.

Spotkanie opłatkowe, to również wspaniała okazja aby w podniosłej atmosferze wręczyć odznaki przyjętym w szeregi naszego stowarzyszenia nowym członkom. Gratulujemy im decyzji i pozostajemy z nadzieją, że swoją energią i umiejętnościami wzbogacą ofertę programową naszego stowarzyszenia.

Zdjęcia: Stanisław Mróz

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »