Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Podsumowanie XXVI Kwesty na ratowanie zabytków cmenarza komunalnego w Bochni

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej wyraża serdeczne i gorące podziękowania wszystkim darczyńcom, którzy w dniach 1-2 listopada 2019 r wsparli swoimi datkami XXVI Kwestę na ratowanie zabytkowych pomników cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej oraz cmentarza św. Rozalii w Bochni.

Dziękujemy wszystkim, którzy z puszkami stali u bram cmentarza. Jak zawsze nie zawiedliście! Dziękujemy członkom stowarzyszenia, nauczycielom i uczniom I LO w Bochni, członkom Teatru Artystokrackiego, zaprzyjaźnionym NGO i sympatykom.

W tym roku udało się zebrać kwotę 10 120,51 zł.

Oprócz wpłat do puszki na nasze konto bankowe wpłacono darowizny w kwocie 30 zł.

Aktualnie na koncie Komitetu Ratowania Zabytkowej Części Cmentarza Komunalnego w Bochni znajduje się 24 048,83 zł.

Komitet planuje przeprowadzenie renowacji kwatery rodziny Piszów w której został pochowany Wawrzyniec Pisz (1801-1875) bocheński drukarz, księgarz. Autor takich książek jak: Jak się ma Gwardya Narodowa musztrować? czyli: krótka nauka dla tych, którzy sobie lub też innym tę wiadomość udzielać będą, Czarnoksiężnik Hokus-Pokus, czyli : nauka tajemnic najzabawniejszych sztuczek czarodziejskich, oraz innych pięknych wiadomości ala Bosko, Schwanenfeld, Twardowski, Faust, Theophrastus Paracelsus, Döbler, Filadelfia, czy Abecadło panieńskie o wyborze uczciwego kawalera

Kwatera Rodziny Piszów na cmentarzu komunalnym w Bochni.

Koszt pełnej renowacji kwatery został wyceniony na kwotę ponad 28 tysięcy złotych (zakres prac to między innymi: wykonanie betonowych fundamentów w miejsce zdegradowanej podwaliny, izolacja pozioma, pełna renowacja kamienia: oczyszczenie, dezynfekcja, odsolenie, impregnacja uzupełnienie ubytków i hydrofobizacja, renowacja tablic, uzupełnienie części krzyża itd.)

Państwa wsparcie przybliża nas do celu. Darowizny można wpłacać na specjalnie utworzone konto nr: 95 8591 0007 0080 0211 1054 0002, z którego finansowane są wszystkie przedsięwzięcia związane z renowacją zabytkowych pomników cmentarza komunalnego w Bochni.

Komitet podejmuje również starania w celu pozyskiwania dotacji zewnętrznych, ponieważ na cmentarzu jest wiele niszczejących opuszczonych nagrobków, ale również te restaurowane w poprzednich latach, również wymagają zabezpieczania.

Zachęcamy również do wspierania inicjatyw związanych z renowacją pomników cmentarza poddawanych pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego. W przyszłym roku z pewnością wystąpimy ze stosownym projektem.

Jeszcze raz – Dziękujemy!

Foto.: S. Mróz, J. Witek, W. Salamon, P. Salamon

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »