Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Olga Leopoldyna Stawecka – siostra Eligia Maria (1869-1933) Legionistka zakonnica

W stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej przygotowało wystawę Olga Leopoldyna Stawecka (1896-1933). Porucznik-zakonnica z Bochni. Wydano specjalny numer „Wiadomości Bocheńskich” poświęcony tematyce niepodległościowej. Numer ten był równocześnie formą katalogu wystawy. Ekspozycja przygotowana została na podstawie materiałów pochodzących przede wszystkim z archiwum Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej – Sióstr Serafitek. Zebrał je i udostępnił organizatorom Stanisław Maria Jankowski, znany krakowski historyk, pisarz i publicysta. O bohaterce wystawy i obecnego wydawnictwa pisał obszernie w artykule Serafitka z Krzyżem Walecznych, zamieszczonym w książce Dziewczęta w maciejówkach wydanej w 2012 roku.

Wystawa prezentuje postać Leopoldyny Staweckiej, żyjącej w latach 1896 –1933 bochnianki, która całe swoje życie podporządkowała idei walki o niepodległość Ojczyzny. Uczestniczyła w działalności Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Była żołnierzem I Brygady Legionów Polskich, sanitariuszką, a potem uczestniczyła w obronie Lwowa, Wilna i Warszawy jako legionistka Ochotniczej Legii Kobiet i dowódca Legii Wileńskiej a potem Warszawskiej. W obronie Wilna została ranna. Za bohaterstwo w walce została awansowana do stopnia porucznika i uhonorowana Krzyżem Walecznych w 1922 r. Uczestniczyła również w III Powstaniu Śląskim.

Życie zakończyła jako zakonnica – siostra Eligia Maria w Zgromadzeniu Córek Matki Bożej Bolesnej w Oświęcimiu. Tam też została pochowana na cmentarzu parafialnym.

Pamięć o Oldze Leopoldynie Staweckiej przede wszystkim przechowują archiwalia, dokumenty i fotografie, spisane wspomnienia o niej, listy i jej notatnik, zgromadzone głównie w Archiwum Generalnym Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej – Serafitek. Olga Stawecka – siostra Maria Eligia patronuje Jednostce Strzeleckiej JS 2004 w Oświęcimiu. Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej podejmuje starania o upamiętnienie Olgi Leopoldyny Staweckiej w jej rodzinnym mieście, wnioskując o nadanie jej imienia jednej z ulic.

Prezentowana wystawa jest kolejną formą przybliżenia niezwykłej postaci kobiety: kobiety-żołnierza i siostry zakonnej – dotąd znanej przede wszystkim w Oświęcimiu i rodzinnej Bochni.

W Bochni wystawa była prezentowana w okresie od 06.11.2018 do 31.03.2019 r. Wystawą zainteresowało się Muzeum Niepodległości w Warszawie w osobie jego dyrektora – Tadeusza Skoczka. Wernisaż warszawskiej odsłony wystawy pod tytułem „Olga Leopoldyna Stawecka – siostra Eligia Maria (1896-1933) Legionistka i zakonnica″ odbył się 26 kwietnia 2019 r. w gościnnych murach Muzeum Więzienia Pawiak w Warszawie. Wcześniej, w dniach 24-26 kwietnia, część wystawy zaprezentowano w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

Efektem współpracy Muzeum Niepodległości i Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej jest katalog wystawy, który można pobrać w wersji elektronicznej. Wersja papierowa jest dostępna do nabycia w księgarni Muzeum Więzienia Pawiak i Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Format 230 x 205 mm; kolorowe ilustracje; oprawa miękka; s. 72.

Wersja elektroniczna: KATALOG, Wiadomości Bocheńskie.

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »