Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Olga Leopoldyna Stawecka – siostra Eligia Maria (1869-1933) Legionistka zakonnica

W stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej przygotowało wystawę Olga Leopoldyna Stawecka (1896-1933). Porucznik-zakonnica z Bochni. Wydano specjalny numer „Wiadomości Bocheńskich” poświęcony tematyce niepodległościowej. Numer ten był równocześnie formą katalogu wystawy. Ekspozycja przygotowana została na podstawie materiałów pochodzących przede wszystkim z archiwum Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej – Sióstr Serafitek. Zebrał je i udostępnił organizatorom Stanisław Maria Jankowski, znany krakowski historyk, pisarz i publicysta. O bohaterce wystawy i obecnego wydawnictwa pisał obszernie w artykule Serafitka z Krzyżem Walecznych, zamieszczonym w książce Dziewczęta w maciejówkach wydanej w 2012 roku.

Wystawa prezentuje postać Leopoldyny Staweckiej, żyjącej w latach 1896 –1933 bochnianki, która całe swoje życie podporządkowała idei walki o niepodległość Ojczyzny. Uczestniczyła w działalności Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Była żołnierzem I Brygady Legionów Polskich, sanitariuszką, a potem uczestniczyła w obronie Lwowa, Wilna i Warszawy jako legionistka Ochotniczej Legii Kobiet i dowódca Legii Wileńskiej a potem Warszawskiej. W obronie Wilna została ranna. Za bohaterstwo w walce została awansowana do stopnia porucznika i uhonorowana Krzyżem Walecznych w 1922 r. Uczestniczyła również w III Powstaniu Śląskim.

Życie zakończyła jako zakonnica – siostra Eligia Maria w Zgromadzeniu Córek Matki Bożej Bolesnej w Oświęcimiu. Tam też została pochowana na cmentarzu parafialnym.

Pamięć o Oldze Leopoldynie Staweckiej przede wszystkim przechowują archiwalia, dokumenty i fotografie, spisane wspomnienia o niej, listy i jej notatnik, zgromadzone głównie w Archiwum Generalnym Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej – Serafitek. Olga Stawecka – siostra Maria Eligia patronuje Jednostce Strzeleckiej JS 2004 w Oświęcimiu. Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej podejmuje starania o upamiętnienie Olgi Leopoldyny Staweckiej w jej rodzinnym mieście, wnioskując o nadanie jej imienia jednej z ulic.

Prezentowana wystawa jest kolejną formą przybliżenia niezwykłej postaci kobiety: kobiety-żołnierza i siostry zakonnej – dotąd znanej przede wszystkim w Oświęcimiu i rodzinnej Bochni.

W Bochni wystawa była prezentowana w okresie od 06.11.2018 do 31.03.2019 r. Wystawą zainteresowało się Muzeum Niepodległości w Warszawie w osobie jego dyrektora – Tadeusza Skoczka. Wernisaż warszawskiej odsłony wystawy pod tytułem „Olga Leopoldyna Stawecka – siostra Eligia Maria (1896-1933) Legionistka i zakonnica″ odbył się 26 kwietnia 2019 r. w gościnnych murach Muzeum Więzienia Pawiak w Warszawie. Wcześniej, w dniach 24-26 kwietnia, część wystawy zaprezentowano w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

Efektem współpracy Muzeum Niepodległości i Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej jest katalog wystawy, który można pobrać w wersji elektronicznej. Wersja papierowa jest dostępna do nabycia w księgarni Muzeum Więzienia Pawiak i Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Format 230 x 205 mm; kolorowe ilustracje; oprawa miękka; s. 72.

Wersja elektroniczna: KATALOG, Wiadomości Bocheńskie.

161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Bochnia, wówczas miasto obwodowe leżące poza terenem objętym działaniami powstańczymi, odegrała ważną rolę zaplecza dla Powstania Styczniowego. Stąd przemycano za Wisłę do oddziałów powstańczych broń i amunicję, leki i środki opatrunkowe, żywność, a przede wszystkim

Czytaj więcej »

Nowy numer Wiadomości Bocheńskich już dostępny!

Wraz z najlepszymi życzeniami świątecznymi przekazujemy Państwu ostatni w tym roku numer Wiadomości Bocheńskich nr 4(138). Numer ten otwiera artykuł dr Kazimierza Przybyłki z Lublina, który wspomina dzieciństwo w Lipnicy, opisuje obyczaje Bożonarodzeniowych oraz przedstawia swoje refleksje świąteczne. Co w numerze?

Czytaj więcej »