Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Uroczystości na cmentarzu św. Rozalii w Bochni

1 września 2019 r., na cmentarzu św. Rozalii odbyły się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystość poprzedziła msza św. w intencji Ojczyzny i jej Obrońców z września 1939 r., odprawiona w kościele pw. św. Piotra Apostoła pod przewodnictwem księdza kanonika Leszka Rojowskiego. Po nabożeństwie nastąpił przemarsz Kompanii Honorowej pod dowództwem ppor. Krzysztofa Trzaskosia w asyście Górniczej Orkiestry Kopalni Soli w Bochni na cmentarz św. Rozalii przy ul. Windakiewicza, gdzie na kwaterze zbiorowej żołnierzy WP poległych w walkach o miasto w dniach 5-6 września 1939 r., delegacje złożyły wieńce i kwiaty. Okolicznościowe przemówienia wygłosili:

Józefa Szczurek-Żelazko sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

Stanisław Bukowiec – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego

Adam Korta – Starosta Bocheński

Lucjan Robert Cerazy – zastępca Bumistrza Bochni

dr hab. Teofil Wojciechowski przedstawiciel bocheńskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.


Apel Pamięci odczytała por. Elżbieta Pawlos-Dorocicz. Na cześć poległych oddana została salwa honorowa przez żołnierzy kompanii zaopatrzenia. Uroczystości zostały zorganizowane przez starostwo powiatowe w Bochni.

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »