Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

„Olga Leopoldyna Stawecka – siostra Maria Eligia (1896-1933). Legionistka i zakonnica – wernisaż wystawy w Muzeum Więzienia Pawiak w Warszawie

26 kwietnia 2019 r. w Muzeum Więzienia Pawiak odbył się wernisaż warszawskiej odsłony wystawy przygotowanej przez Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Zemi Bocheńskiej pt. „Olga Leopoldyna Stawecka – siostra Maria Eligia (1896­1933) – Legionistka i zakonnica.

Wystawa wpisuje się w obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Prezentuje postać Leopoldyny Staweckiej, bochnianki, która całe swoje życie podporządkowała idei walki o niepodległość Ojczyzny. Przed wojną była członkiem Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Była żołnierzem I Brygady Legionów Polskich, sanitariuszką. Walczyła w obronie Lwowa, Wilna i Warszawy jako legionistka Ochotniczej Legii Kobiet i dowódca Legii Wileńskiej a potem Warszawskiej. W obronie Wilna została ranna. Za bohaterstwo w walce była awansowana do stopnia porucznika i uhonorowana Krzyżem Walecznych w 1922 r. Uczestniczyła również w III Powstaniu Śląskim.

Życie zakończyła jako zakonnica– siostra Eligia Maria w Zgromadzeniu Córek Matki Bożej Bolesnej w Oświęcimiu. Tam też została pochowana na cmentarzu parafialnym.

Wystawa powstała w oparciu o materiały z archiwum generalnego Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej – Sióstr Serafitek, zebranych i udostępnionych przez Stanisława Marię Jankowskiego, historyka, autora licznych publikacji poświęconych wydarzeniom historycznym XX w. O Oldze Staweckiej pisał obszernie w książce „Dziewczęta w Maciejówkach (Warszawa 2012). Wystawa została dofinansowana przez powiat bocheński. Jej pierwsza odsłona miała miejsce w Domu Bochniaków w dniu 6. listopada 2018 r.

Autorami scenariusza wystawy są: śp. Stanisław Kobiela i Janina Kęsek. Opracowanie graficzne: Stanisław Mróz. 

W Muzeum Więzienia Pawiak, pani kustosz ­ Joanna Gierczyńska powitała przybyłych gości oraz liczną delegację bochnian, a wśród nich: przedstawicieli władz Bochni i Powiatu Bocheńskiego, członków Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz Stowarzyszenia Katolickiego Civitas Christiana, Związku Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Najemnicy Bocheńscy”, uczniów z ZS nr 1 oraz harcerzy z 1. Środowiskowego Szczepu Drużyn Bocheńskich „Gniazdo”.

Pan Stanisław Mróz, współautor wystawy i jej kurator, podczas prezentacji w Warszawie, przytoczył wywiad z jednym z jej pomysłodawców ­ Panem Stanisławem Marią Jankowskim, który opisał w nim drogę do powstania wystawy, ale przede wszystkim skąd i w jaki sposób dotarł do materiałów, które złożyły się na obraz bohaterki wystawy.

Pani Janina Kęsek ­ współautorka wystawy, wspomniała pierwsze prace nad ekspozycją, prowadzone wspólnie ze śp. Stanisławem Kobielą.

Głos zabrał też Pan Adam Korta, Starosta Bocheński, który nawiązał między innymi do losów bohaterki uroczyście otwartej wystawy:

Cieszę się, że razem z Państwem mogę uczestniczyć w otwarciu tej wystawy. Powinniśmy wspominać ludzi, którzy zasłużyli się dla Bochni, ale zasłużyli się też dla naszego kraju – powinniśmy wspominać bohaterów. Przecież całe krótkie życie Leopoldyny Staweckiej, poświęcone było faktycznie walce o to aby Polska była niepodległa, suwerenna. Cieszę się, że dzięki Stowarzyszeniu Bochniaków, Pani Kustosz, również dzięki panu dyrektorowi dr Tadeuszkowi Skoczkowi, możemy dzisiaj właśnie, w Muzeum Więzienia Pawiak, uczestniczyć w tej wystawie i rozsławiać nazwisko Leopoldyny Staweckiej.

Cieszę się również, że wśród nas są młodzi ludzie, harcerze, uczniowie, bo uważam, że postać naszej bohaterki walki o Polskę niepodległą właśnie przez młodych ludzi powinna być zapamiętana, po to, aby Polska zawsze była niepodległa i suwerenna i aby nigdy naród nie musiał walczyć o to, żeby żyć w wolnym, suwerennym państwie.

Chcę podziękować w imieniu własnym, ale i również w imieniu Burmistrza Bochni p. Stefana Kolawińskiego, który nie mógł uczestniczyć w dzisiejszym wernisażu, ale pozdrawia Państwa serdecznie. Ma też swój udział w zorganizowaniu przyjazdu do Warszawy tak licznej reprezentacji Bochni, tego dzisiejszego przedsięwzięcia. Dziękuję wszystkim za pomoc w organizacji tej wystawy tutaj ale również i w Bochni.

Pan Bogdan Dźwigaj, radny miasta Bochni i jednocześnie członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia, podziękował dyrekcji Muzeum Niepodległości w Warszawie i kierownictwu Muzeum Więzienia Pawiak za możliwość zaprezentowania w swojej siedzibie kolejnej ekspozycji, przygowanej przez Stowarzyszenie i serdeczne przyjęcie licznej grupy gości z Bochni. W swojej wypowiedzi podkreślił, że …nie wiem, czy jest drugie miasto powiatowe w Polsce, które już po raz trzeci prezentuje swoje wystawy tutaj w Warszawie. Tak się składa, że mieszkam w Bochni przy ul. Podedworze, przy której urodziła się Olga Stawecka. Na pewno jest to dla nas bohaterka, postać do naśladowania.

W dalszej części wernisażu pani Joanna Gierczyńska zaprosiła uczestników do zwiedzania wystawy, która będzie gościć w murach Muzeum Więzienia Pawiak do 15 września 2019 r.

Stowarzyszenie Bochniaków wydało na bocheńską odsłonę wystawy, numer specjalny „Wiadomości Bocheńskich” poświęcony tematyce niepodległościowej, w tym szczególnie Oldze Leopoldynie Staweckiej.

Muzeum Niepodległości wydało katalog wystawy, który ukaże się w czerwcu br.

Wernisaż wystawy o bohaterskiej bochniance jest również okazją do promocji piękna i turystycznych walorów Ziemi Bocheńskiej. Delegacja bocheńska zaprezentowała foldery i materiały promocyjne przygotowane przez wydziały promocji Starostwa Bocheńskiego i Urzędu Miasta Bochni, przedstawiające bogatą ofertę atrakcji turystycznych Bochni i Ziemi Bocheńskiej. Tak wystawa jak i oferta promocyjna Bochni i powiatu bocheńskiego spotkały się z wielkim zainteresowaniem uczestników wernisażu jak również turystów, zwiedzających ekspozycję stałą Muzeum Więzienia Pawiak, będącego oddziałem Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Dumą napawa nas fakt, że tak Muzeum Niepodległości, jak i Muzeum Więzienia Pawiak z przyjemnością goszczą nasze wystawy. Obecnie jest to już trzecia wystawa przygotowana przez Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, prezentowana w murach tych placówek muzealnych. Pierwszą z nich była wystawa pt. „Na legionowym szlaku…” (2015), kolejna to „Żyli wśród nas… Historia i zagłada Żydów bocheńskich” (2018).

Nie tylko tematyka i walory artystyczne wystaw zyskały uznanie zwiedzających. Doceniamy zasługi w tej mierze Dyrektora Muzeum Niepodległości dr Tadeusza Skoczka Honorowego Ambasadora Królewsko­Górniczego Miasta Bochni, który swoją misję wypełnia w sposób wzorowy.

Zdj. Muzeum Więzienia Pawiak, Wojtek Salamon

Relacje z wernisażu można oglądać w:

http://www.serafitki.pl/aktualnosci/12-slider-glowny/750-olga-leopoldyna-stawecka-siostra-maria-eligia-1896-1933-legionistka-i-zakonnica-wystawa

https://www.powiat.bochnia.pl/aktualnosci/archiwum/w-warszawie-o-oldze-staweckiej.html

http://idziemy.pl/spoleczenstwo/legionistka-i-zakonnica/59521

https://www.mazovia.pl/kalendarz/art,4640,wystawa-poswiecona-bohaterskiej-legionistce.html

https://www.polskieradio.pl/7/5098/Artykul/2304866,Olga-Maria-Eligia-Stawecka-Legionistka-Zakonnica

http://www.rdn.pl/kultura/zakonnica-porucznik-upamietniona-wystawa-zdjecia

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »