Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Olga Leopoldyna Stawecka – porucznik zakonnica z Bochni – wernisaż wystawy

6 listopada 2018 r. w Domu Bochniaków odbył się wernisaż wystawy pt. „OLGA LEOPOLDYNA STAWECKA – PORUCZNIK-ZAKONNICA Z BOCHNI”. Wystawa prezentuje postać Leopoldyny Staweckiej, żyjącej w latach 1896 – 1933 bochnianki, która całe swoje życie podporządkowała idei walki o niepodległość Ojczyzny. Uczestniczyła w działalności Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Była żołnierzem I Brygady Legionów Polskich, sanitariuszką, a potem uczestniczyła w obronie Lwowa, Wilna i Warszawy jako legionistka Ochotniczej Legii Kobiet i dowódca Legii Wileńskiej a potem Warszawskiej. W obronie Wilna została ranna. Za bohaterstwo w walce została awansowana do stopnia porucznika i uhonorowana Krzyżem Walecznych w 1922 r. Uczestniczyła również w III Powstaniu Śląskim.

Życie zakończyła jako zakonnica – siostra Eligia Maria w Zgromadzeniu Córek Matki Bożej Bolesnej w Oświęcimiu. Tam też została pochowana na cmentarzu parafialnym.

Wystawa powstała w oparciu o materiały z archiwum generalnego Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej – Sióstr Serafitek zebranych i udostępnionych przez Stanisława Marię Jankowskiego. Wystawa została dofinansowana przez Powiat Bocheński. 

Autorami scenariusza wystawy są: śp. Stanisław Kobiela i Janina Kęsek. Opracowanie graficzne: Stanisław Mróz. Wystawa dofinansowana została przez Powiat Bocheński.

Wystawą Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej wpisuje się w obchody 100-rocznicy Odzyskania Niepodległości poprzez przybliżenie społeczeństwu postaci bohaterskiej patriotki rodem z Bochni, wyrażając jednocześnie nadzieję, że postać naszej lokalnej bohaterki znajdzie uznanie tak wśród mieszkańców jak i władz miasta, czego efektem może być nadanie jej imienia jednej z ulic naszego miasta.

Wernisaż poprzedził występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Matejki w Bochni z programem ilustrującym dzieje Polski, w poezji i muzyce, od Konfederacji Barskiej do odzyskania Niepodległości w 1918 r. Uczniowie przygotowali program pod kierunkiem nauczycielek : Magdaleny Przybyło, Agaty Kufta-Pletty i Marty Michałek oraz nauczyciela muzyki pana Ryszarda Palczewskiego. Poziom wykonania był bardzo wysoki. Wielkie brawa tak dla uczniów jak i dla nauczycieli.

Następnym punktem programu było oficjalne ogłoszenie utworzenia nowej sekcji Stowarzyszenia – zespołu teatralnego ( Teatr Artystokracki), kierowanego przez Dorotę Kortę i Zofię Sitko. W prace zespołu teatralnego zaangażowanych jest kilkunastu uczniów bocheńskich szkół średnich. Kilkoro z nich jest równocześnie uczniami Szkoły Muzycznej II stopnia w Bochni. Zespół ten już przed wakacjami dał pierwszy występ w sztuce Mayday, powtórzonej, z dużym powodzeniem jesienią br. Podczas uroczystości 6 listopada szesnastu członków zespołu teatralnego zostało oficjalnie przyjętych do naszego Stowarzyszenia.

W zasadniczej części wieczoru Janina Kęsek zaprezentowała wystawę i oddała głos panu Stanisławowi Jankowskiego, który użyczył nam materiałów do opracowania wystawy tj. kopii dokumentów i fotografii. Pan Jankowski mówił o tym, jak zbierał te materiały, o swoich publikacjach, a szczególnie o książce Dziewczęta w maciejówkach, w której jeden rozdział poświęcił Oldze Staweckiej. Była też możliwość nabycia jego książek i uzyskania autografu. Uroczysty wieczór zakończył się ciekawymi rozmowami przy kawie, herbacie i ciastkach.

Wystawa będzie prezentowana w Domu Bochniaków nieodpłatnie. Zwiedzanie odbywa się we wtorki i czwartki, w godz. 10.00-14.00 lub w terminach ustalonych indywidualnie – nr tel. 722008080. Przewidywany termin zakończenie prezentacji wystawy w murach Domu Bochniaków to 31.01.2018 r. Mamy nadzieję, że wystawa ruszy w podróż po miejscach związanych z życiem naszej bohaterki, chętnie ją udostępnimy!

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »