Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Wiadomości Bocheńskie nr 2/2018 (116)

Spis treści nr 2/2018 „Wiadomości Bocheńskich”
1. 13.06.2018 r., Ostatnie pożegnanie s. 2
2. Kiedy był z nami – wspomnienie s. 4
3. Homilia pogrzebowa – ks. prałat Jan Nowakowski s. 6
4. Mowy pogrzebowe – s. 7
5. Wiersze – Halina Kobiela – s. 7, 8, 9
6. Kondolencje – s. 10
7. Moskale w Bochni w 1914 r. cz. 2 – Stanisław Fischer – s. 12
8. Władysław Białek – od Bochni do Birningham, Cz. 2.
Wojna na Wschodzie – Nicholana Dowson – s.15
9. Stopka redakcyjna – s. 21
10. Pieśń nadziei – Michalina Pięchowa – s. 22
11. „Tu zbiegały się niegdyś zaborów granice” – Felicja
Wieczorek – s. 25
12. Próba sprowadzenia prochów Kazimierza Brodzińskiego
z Drezna do Królówki w świetle nieznanej
korespondencji – O trzech dokumentach po 70 latach –
Maciej Kijowski – s. 28
13. Senator Jan Rataj – Aleksander Rataj – s. 32
14. U polskich misjonarzy w Amazonii Wenezuelskiej, cz.
2 – Jan Pinowski – s. 35
15. Siedmiu z Halifaxa – Krzysztof Wątroba – s. 36
16. BOCHNIANA – s. 37
17. KRONIKA – s. 40
18. Ostatnie spotkanie – Barbara Nikorowicz, Jacek Nikorowicz
– s. 43
19. Wspomnienie o Panu Stanisławie Kobieli– Władysław
Kupiszewski – s. 44
20. Mój Kazachstan – wspomnienia cz. 2 – Maria Musiał – s. 44
21. Spis treści – s. 46
Na okładce: Stanisław Kobiela – fot. Justyna Kobiela.
Fotoreportaż str. 2, 3, 48: Stanisław Mróz


Do pobrania w wersji PDF

Pierwsze obchody bocheńskiej wolności

31 października, w godzinach wieczornych, zgromadziliśmy się pod pomnikiem „Poległym za wolność 1914-1920”, by wspólnie świętować 104. rocznicę uwolnienia się spod jarzma austriackiego zaborcy. To pierwsze takie obchody, zorganizowane społecznie przez kilka

Czytaj więcej »

Podsumowanie XXIX Kwesty

Szanowni Państwo! Zakończyliśmy XXIX Kwestę na ratowanie zabytkowych nagrobków i pomników cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej w Bochni. W minioną niedzielę i wtorek, przy wszystkich bramach prowadzących na najstarszy bocheński cmentarz, kwestowało

Czytaj więcej »

XXIX Kwesta – zaproszenie

Szanowni Państwo! Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej zaprasza do wsparcia XXIX Kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków i pomników cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej w Bochni. Od prawie trzydziestu lat, w okresie Uroczystości

Czytaj więcej »