Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Ucieczka rtm. Witolda Pileckiego z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza – nowa publikacja Bochniaków

Witold Pilecki to postać niezwykła człowieka, który świadomie dostał się do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz aby rozpoznać skalę popełnianych tam zbrodni, scementować obozową konspirację, a następnie powiadomić świat o tych zbrodniach.

Książka omawia wykonanie tego zadania, ale głównie poświęcona jest tej brawurowej ucieczce z obozu. Do tej pory temat ten był prawie nieznany. Rtm. Pilecki pisząc swoje „Raporty Witolda” sporo miejsca poświęcił także ucieczce, ale nazwiska i nazwy miejscowości zakodował cyframi i dopiero po wielu latach, w wyniku żmudnej pracy prof. Garlińskiego w Londynie i kustosza Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau” dr Adama Cyry udało się te nazwiska i nazwy odkodować, ale bez znajomości źródeł lokalnych nie było możliwe poznanie wszystkich okoliczności ucieczki.

Nie było wiadomo dlaczego rtm. Witold Pilecki nie uciekał z obozu koncentracyjnego bezpośrednio do Warszawy, ale najpierw dotarł do Bochni i Wiśnicza, a dopiero po czterech miesiącach wyjechał do Warszawy.

Nikt nie wyjaśnił, jaką rolę w przygotowaniu ucieczki odegrał współwięzień Edmund Zabawski, pochodzący z Bochni, dlaczego przygotował dla nich schronienie właśnie w Bochni, w swoim rodzinnym domu, chociaż sam nie uciekał.

Książka, którą Państwu prezentujemy odpowiada na te i wiele innych pytań.  Sam pomysł ucieczki z obozowej piekarni oddalonej od obozu o ok. 2 km. był interesujący i godny uwagi, ale  rodziło się pytanie jak trójka przyszłych uciekinierów ma dostać się do tej piekarni, skoro tylko jeden z nich (Jan Redzej) tam pracował, a pozostali dwaj pracowali na terenie obozu (rtm. Pilecki – w paczkarni, a E. Ciesielski – w obozowym szpitalu). Do tego musieli oni wszyscy znaleźć się w piekarni tylko na jedną noc z Poniedziałku Wielkanocnego na wtorek 1943 r., bo Pilecki i Ciesielski nie znali się na wypieku chleba.

I tak właśnie rozwija się wątek wciągający czytelnika w tę niezwykłą, brawurową, pełną nagłych, niespodziewanych zwrotów akcji historię, do tego stopnia frapującą, że niekiedy można odnieść wrażenie, że jest to sensacyjna powieść, a nie dokument historyczny, który udokumentowany jest przecież obfitymi przypisami, bibliografią i licznymi fotografiami, miejsc, ludzi i wydarzeń.

Ucieczka z KL Auschwitz to tylko  jeden z epizodów z życia rotmistrza Witolda Pileckiego, ale świadczący o jego charakterze, sile woli, odwadze, przytomności umysłu w dramatycznych sytuacjach i determinacji wykonania do końca zadania jakiego się podjął.

Książka pokazuje także skalę solidarności ludzi bezpośrednio bądź pośrednio związanych z konspiracją ZWZ-AK, którzy nie bacząc na okupacyjny terror i zagrożenie własnego życia decydowali się na udzielenie pomocy ludziom, którzy zbiegli z niemieckiego obozu koncentracyjnego. Z kart książki poznamy także powojenne, niełatwe losy ludzi, którzy trójce uciekinierów udzielili pomocy.
       Publikacja poza obszernymi przypisami i fotografiami zawiera także indeks nazwisk, wykaz skrótów i bibliografię oraz nigdzie dotąd nie publikowane fotografie.

Omawianą publikację dofinansował Powiat Bocheński i Gmina Miasta Bochni.


Autor: Stanisław Kobiela (o autorze: Stanisław Kobiela, prawnik, publicysta, od 1988 r. prezes Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej i redaktor naczelny kwartalnika społeczno-kulturalnego „Wiadomości Bocheńskie”. Zajmuje się literaturą faktu. Od wielu lat pasją jego jest odkrywanie przeszłości, głównie Bochni i Ziemi Bocheńskiej  w XX wieku, ukazywanie wydarzeń historycznych mało znanych lub nieznanych, obalanie mitów stworzonych na użytek propagandy politycznej w latach PRL-u. Prowadzi także portal internetowy www.tajemnicehistorii.pl ,prezentujący tematykę zbrodni popełnianych w niemieckich obozach koncentracyjnych i odpowiedzialności za te zbrodnie.


Wydawca: Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Dom Bochniaków, Rynek 2, 32-700 Bochnia tel. 508238915,  722008080, www.bochniacy.pl, e-mail bochniacy.pl@gmail.com

Opracowanie graficzne i projekt okładki: Stanisław Mróz

Druk i oprawa: Brzeska Oficyna Wydawnicza

ISBN 978-83-924282-5-1

Oprawa: miękka

Stron: 112

Wymiary: 240 x 170 mm

161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Bochnia, wówczas miasto obwodowe leżące poza terenem objętym działaniami powstańczymi, odegrała ważną rolę zaplecza dla Powstania Styczniowego. Stąd przemycano za Wisłę do oddziałów powstańczych broń i amunicję, leki i środki opatrunkowe, żywność, a przede wszystkim

Czytaj więcej »

Nowy numer Wiadomości Bocheńskich już dostępny!

Wraz z najlepszymi życzeniami świątecznymi przekazujemy Państwu ostatni w tym roku numer Wiadomości Bocheńskich nr 4(138). Numer ten otwiera artykuł dr Kazimierza Przybyłki z Lublina, który wspomina dzieciństwo w Lipnicy, opisuje obyczaje Bożonarodzeniowych oraz przedstawia swoje refleksje świąteczne. Co w numerze?

Czytaj więcej »