Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Jeszcze w opłatkowym nastroju

Przedstawiciele władz Stowarzyszenia uczestniczyli w grudniowych i styczniowych spotkaniach opłatkowych zorganizowanych: przez Towarzystwo Miłośników Wiśnicza w restauracji Hetmańskiej w Wiśniczu, przez Towarzystwo Miłośników Niepołomic w Sali akustycznej Zamku w Niepołomicach, Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Bochni, Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Novum w Krakowie. W Domu Bochniaków spotkanie opłatkowe odbyło się w dniu 20 stycznia 2018 r. z udziałem Burmistrza Bochni Stefana Kolawińskiego, przewodniczącego Rady Jana Balickiego, przedstawicieli oddziałów Stowarzyszenia: z 

Krakowa (Ireny Bieniek, Justyny Kozickiej i Tadeusza Jodłowskiego), z Warszawy (Elżbiety Misiak), Wiśnicza (Stanisława Domańskiego, Danuty Dąbrowskiej, Barbary i Waldemara Klasy, Michała Irzykowskiego z małżonką). Uczestniczyli także goście z Rodziny Kolpinga, Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana z Bochni (Halina Mucha, A. Rataj), Stowarzyszenia Absolwentów UJ z prezesem Barbarą Nikorowicz na czele).

Stanisław Mróz

Dzień Pamięci Bocheńskich Żydów

80 lat temu – 4 września 1943 r. zakończyła się akcja likwidacji bocheńskiego getta. Niemieccy funkcjonariusze, szturmowcy i żołnierze wymordowali około 1,5 tysiąca Żydów zgromadzonych na placu apelowym.

Czytaj więcej »