Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Wieczór autorski Stanisława Kobieli – autora publikacji „Siła Przyciągania”

We wtorek 12 grudnia 2017 r., w Domu Bochniaków odbył się długo oczekiwany wieczór autorski Stanisława Kobieli – autora książki „Siła przyciągania. Z dziejów Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni i Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej”

Książka ukazała się 10 czerwca 2017 r., w dniu rozpoczęcia Obchodów 200 lecia LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni oraz wernisażu wystawy pt. „Wybitni absolwenci bocheńskiego gimnazjum i liceum.”

Spotkanie wieńczy rok obchodów 200 lecia naszej Jubilatki.

Autor przedstawił krótki rys historyczny gimnazjum i liceum podkreślając rolę kadry nauczycielskiej oraz efekty jej pracy – wybitne postaci absolwentów tej szkoły, zebranych w formie słownika biograficznego. Na tym tle ukazana została również historia Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, organizacji tak silnie związanej z Liceum od chwili jej powstania w 1936 r.

W czasie spotkania głos zabrała kol. Janina Kęsek podkreślając, że Bochnia była przez zaborcę traktowana niezwykle restrykcyjnie. Widać to po ilości procesów sądowych w stosunku do młodzieży. Przywołała przykład skazania 12-letniego chłopca, za czytanie nielegalnych wówczas „Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego”- Adama Mickiewicza. Mimo to jednak, młodzież bocheńskiego gimnazjum cechowała się niezwykłym patriotyzmem.

Dr Teofil Wojciechowski podziękował autorowi tej pozycji, która …wzbogaciła naszą Małą Ojczyznę o spory okres dziejów. Podkreślił, że …jest napisana zgodnie ze swym tytułem. Ta duża liczba nazwisk (wybitnych absolwentów – przyp.aut.) świadczy o tym, że to miasto, kiedyś duże i znaczne w tym czasie starało się nawiązać do swojej przeszłości…

Wręczając kwiaty, przewodnicząca oddziału bocheńskiego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana – Halina Mucha podziękowała autorowi za współpracę z zakresie propagowania wiedzy o Bochni i jej historii wśród młodzieży. Ostatnie wspólne przedsięwzięcie realizowane przez nasze stowarzyszenia, to VI Edycja Konkursu Historycznego „Od przeszłości do teraźniejszości. Z przeszłości Bocheńskiego Gimnazjum i Liceum 1817-2017”. Jako główne źródło bibliograficzne w konkursie wykorzystano „Siłę przyciągania”- Stanisława Kobieli.

Autor skierował podziękowania do wszystkich, którzy przyczynili się do wydania książki, od momentu przygotowania wniosków o dofinansowanie, przez zbieranie bibliografii, materiałów zdjęciowych, obróbkę materiału zdjęciowego, skład elektroniczny, korektę, po rozliczenie dotacji i dystrybucję książki.

Książkę dofinansowała Gmina Miasta Bochni oraz Powiat Bocheński.

Po zakończeniu spotkania autor podpisywał dedykacje czytelnikom.


Szerzej o publikacji pisaliśmy TUTAJ.

Książka znajduje się nadal w sprzedaży w księgarniach bocheńskich. Można ją również nabyć w Domu Bochniaków we wtorki i czwartki, w godz. 10.00 – 14.00. Możliwa jest również sprzedaż wysyłkowa po doliczeniu kosztów przesyłki.

161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Bochnia, wówczas miasto obwodowe leżące poza terenem objętym działaniami powstańczymi, odegrała ważną rolę zaplecza dla Powstania Styczniowego. Stąd przemycano za Wisłę do oddziałów powstańczych broń i amunicję, leki i środki opatrunkowe, żywność, a przede wszystkim

Czytaj więcej »

Nowy numer Wiadomości Bocheńskich już dostępny!

Wraz z najlepszymi życzeniami świątecznymi przekazujemy Państwu ostatni w tym roku numer Wiadomości Bocheńskich nr 4(138). Numer ten otwiera artykuł dr Kazimierza Przybyłki z Lublina, który wspomina dzieciństwo w Lipnicy, opisuje obyczaje Bożonarodzeniowych oraz przedstawia swoje refleksje świąteczne. Co w numerze?

Czytaj więcej »