Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Wieczór autorski Stanisława Kobieli – autora publikacji „Siła Przyciągania”

We wtorek 12 grudnia 2017 r., w Domu Bochniaków odbył się długo oczekiwany wieczór autorski Stanisława Kobieli – autora książki „Siła przyciągania. Z dziejów Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni i Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej”

Książka ukazała się 10 czerwca 2017 r., w dniu rozpoczęcia Obchodów 200 lecia LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni oraz wernisażu wystawy pt. „Wybitni absolwenci bocheńskiego gimnazjum i liceum.”

Spotkanie wieńczy rok obchodów 200 lecia naszej Jubilatki.

Autor przedstawił krótki rys historyczny gimnazjum i liceum podkreślając rolę kadry nauczycielskiej oraz efekty jej pracy – wybitne postaci absolwentów tej szkoły, zebranych w formie słownika biograficznego. Na tym tle ukazana została również historia Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, organizacji tak silnie związanej z Liceum od chwili jej powstania w 1936 r.

W czasie spotkania głos zabrała kol. Janina Kęsek podkreślając, że Bochnia była przez zaborcę traktowana niezwykle restrykcyjnie. Widać to po ilości procesów sądowych w stosunku do młodzieży. Przywołała przykład skazania 12-letniego chłopca, za czytanie nielegalnych wówczas „Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego”- Adama Mickiewicza. Mimo to jednak, młodzież bocheńskiego gimnazjum cechowała się niezwykłym patriotyzmem.

Dr Teofil Wojciechowski podziękował autorowi tej pozycji, która …wzbogaciła naszą Małą Ojczyznę o spory okres dziejów. Podkreślił, że …jest napisana zgodnie ze swym tytułem. Ta duża liczba nazwisk (wybitnych absolwentów – przyp.aut.) świadczy o tym, że to miasto, kiedyś duże i znaczne w tym czasie starało się nawiązać do swojej przeszłości…

Wręczając kwiaty, przewodnicząca oddziału bocheńskiego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana – Halina Mucha podziękowała autorowi za współpracę z zakresie propagowania wiedzy o Bochni i jej historii wśród młodzieży. Ostatnie wspólne przedsięwzięcie realizowane przez nasze stowarzyszenia, to VI Edycja Konkursu Historycznego „Od przeszłości do teraźniejszości. Z przeszłości Bocheńskiego Gimnazjum i Liceum 1817-2017”. Jako główne źródło bibliograficzne w konkursie wykorzystano „Siłę przyciągania”- Stanisława Kobieli.

Autor skierował podziękowania do wszystkich, którzy przyczynili się do wydania książki, od momentu przygotowania wniosków o dofinansowanie, przez zbieranie bibliografii, materiałów zdjęciowych, obróbkę materiału zdjęciowego, skład elektroniczny, korektę, po rozliczenie dotacji i dystrybucję książki.

Książkę dofinansowała Gmina Miasta Bochni oraz Powiat Bocheński.

Po zakończeniu spotkania autor podpisywał dedykacje czytelnikom.


Szerzej o publikacji pisaliśmy TUTAJ.

Książka znajduje się nadal w sprzedaży w księgarniach bocheńskich. Można ją również nabyć w Domu Bochniaków we wtorki i czwartki, w godz. 10.00 – 14.00. Możliwa jest również sprzedaż wysyłkowa po doliczeniu kosztów przesyłki.

Dzień Pamięci Bocheńskich Żydów

80 lat temu – 4 września 1943 r. zakończyła się akcja likwidacji bocheńskiego getta. Niemieccy funkcjonariusze, szturmowcy i żołnierze wymordowali około 1,5 tysiąca Żydów zgromadzonych na placu apelowym.

Czytaj więcej »