Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Honorowy stopień górniczy dla Stanisława Kobieli

Miło nam poinformować czytelników naszego portalu internetowego i członków Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, że w listopadzie br.  Minister Energii Pan Krzysztof Tchórzewski przyznał stopień Generalnego Honorowego Dyrektora Górniczego panu Stanisławowi  Kobieli. Wręczenia dyplomu dokonała w dniu 30 listopada 2017 r. na tradycyjnym spotkaniu barbórkowym w Kopalni Soli w Bochni pani Bożenna Kita radca Ministra w Departamencie Górnictwa Ministra Energii.
Ten najwyższy honorowy stopień generalski w górnictwie otrzymał nasz kolega za wieloletnią pracę w tej Kopalni jako radca prawny oraz za aktywność społeczną na rzecz najstarszej w Polsce Kopalni Soli w Bochni, polegającą na jej popularyzowaniu  i promowaniu; organizowaniu i współorganizowaniu sesji naukowych, poświęconych dziejom i tradycji tej kopalni z udziałem wybitnych naukowców z Polski i zagranicy, m.in. sesji wyjazdowej Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN (2001), międzynarodowej konferencji naukowej  pt. „Wspólne dziedzictwo-Wspólna Przyszłość” (2008), a także za publikowanie naukowych i popularno-naukowych rozpraw i artykułów (m.in. prof. J. Poborskiego, T. Wojciechowskiego, J. Piotrowicza, J. Wiewiórki, W. Korty, I. Stasiewicz-Jasiukowej, R. Kołdrasa, J.Harkota, T. Migdasa, S. Pachuty, E.Trzensioch, L. Stasiaka, A. Krajewskiej, ks. R. Banacha, a także miejscowej tradycji górniczej i górniczej twórczości artystycznej) na łamach kwartalnika społeczno-kulturalnego naszego Stowarzyszenia „Wiadomości Bocheńskie” i szerokie popularyzowanie walorów bocheńskiej Kopalni Soli z okazji wpisania jej na listę pomników historii, a następnie na listę światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Opr. Ewelina Mroczek

fot. Krzysztof Stompór
fot. Krzysztof Stompór

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »