Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Honorowy stopień górniczy dla Stanisława Kobieli

Miło nam poinformować czytelników naszego portalu internetowego i członków Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, że w listopadzie br.  Minister Energii Pan Krzysztof Tchórzewski przyznał stopień Generalnego Honorowego Dyrektora Górniczego panu Stanisławowi  Kobieli. Wręczenia dyplomu dokonała w dniu 30 listopada 2017 r. na tradycyjnym spotkaniu barbórkowym w Kopalni Soli w Bochni pani Bożenna Kita radca Ministra w Departamencie Górnictwa Ministra Energii.
Ten najwyższy honorowy stopień generalski w górnictwie otrzymał nasz kolega za wieloletnią pracę w tej Kopalni jako radca prawny oraz za aktywność społeczną na rzecz najstarszej w Polsce Kopalni Soli w Bochni, polegającą na jej popularyzowaniu  i promowaniu; organizowaniu i współorganizowaniu sesji naukowych, poświęconych dziejom i tradycji tej kopalni z udziałem wybitnych naukowców z Polski i zagranicy, m.in. sesji wyjazdowej Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN (2001), międzynarodowej konferencji naukowej  pt. „Wspólne dziedzictwo-Wspólna Przyszłość” (2008), a także za publikowanie naukowych i popularno-naukowych rozpraw i artykułów (m.in. prof. J. Poborskiego, T. Wojciechowskiego, J. Piotrowicza, J. Wiewiórki, W. Korty, I. Stasiewicz-Jasiukowej, R. Kołdrasa, J.Harkota, T. Migdasa, S. Pachuty, E.Trzensioch, L. Stasiaka, A. Krajewskiej, ks. R. Banacha, a także miejscowej tradycji górniczej i górniczej twórczości artystycznej) na łamach kwartalnika społeczno-kulturalnego naszego Stowarzyszenia „Wiadomości Bocheńskie” i szerokie popularyzowanie walorów bocheńskiej Kopalni Soli z okazji wpisania jej na listę pomników historii, a następnie na listę światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Opr. Ewelina Mroczek

fot. Krzysztof Stompór
fot. Krzysztof Stompór

161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Bochnia, wówczas miasto obwodowe leżące poza terenem objętym działaniami powstańczymi, odegrała ważną rolę zaplecza dla Powstania Styczniowego. Stąd przemycano za Wisłę do oddziałów powstańczych broń i amunicję, leki i środki opatrunkowe, żywność, a przede wszystkim

Czytaj więcej »