Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Rozmawiamy i odkrywamy wspólne wartości oraz współpracujemy dla pożytku publicznego mieszkańców Powiatu Bocheńskiego i Landkreis Saarlouis.

12 listopada członkowie naszego Stowarzyszenia; Stanisław Kobiela i Stanisław Mróz uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym World Cafe, zorganizowanym w Hotelu Salton przy ul. Serafińskich 2 w Bochni, przez Stowarzyszenie Partnerskie Bochnia-Saarlouis. Spotkanie odbyło się przy wsparciu Fundacji Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych ze środków finansowych FIO (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Kawiarnia, to miejsce na filozoficzne przemyślenia i rozmowy oraz wymianę doświadczeń. 
W takiej nieformalnej atmosferze rozmawialiśmy wśród przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych działających na terenie Bochni i powiatu bocheńskiego o partnerstwie mieszkańców Bochni i Saarlouis. Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie czy nasze partnerstwo to fakty, czy mity? Wspominaliśmy nasze kontakty z mieszkańcami Saarlouis, w ramach różnych wspólnych przedsięwzięć.

Spotkanie odbywało się w miłej atmosferze, a wpływ na to miały dzieci, dla których przygotowano miejsce do wykonania, pieczenia i zdobienia pysznych ciasteczek.

Ważną rolę w angażowaniu mieszkańców Powiatu Bocheńskiego i Landkreis Saarlouis do dialogu i odkrywania wspólnych wartości oraz do współpracy, odgrywa organizator spotkania, przyczyniając się do wzajemnego zrozumienia i pożytku publicznego obywateli obu powiatów.

Stowarzyszenie Partnerskie Bochnia-Saarlouis powstało 24 maja 2005 roku podczas Walnego Zebrania Założycielskiego. W składzie Komitetu Założycielskiego znaleźli się: Joanna Mirowska, Rafał Rudka oraz Andrzej Śliwa. Od roku 2014 funkcję prezesa pełni Elżbieta Mazur – Zagórska, skarbnika – Krzysztof Kokoszka, sekretarza – Dorota Stachowicz, członka zarządu -Tadeusz Radzięta.

W latach 2005-15 Stowarzyszenie realizowało projekty partnerskie w dziedzinie kultury, edukacji, turystyki i rekreacji. W 2014 r. Stowarzyszenie otrzymało certyfikat Dobra Jakość Trzeciego Sektora wydany przez Fundację im. Jana Hetmana Tarnowskiego. Od 2015 r. Stowarzyszenie należy do Federacji Małopolska Pozarządowa.

Rozstawaliśmy się z nadzieją kontynuacji tego typu spotkań oraz życzeniami zrealizowania pomysłów, które zapisaliśmy na kawiarnianych stolikach.

 

161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Bochnia, wówczas miasto obwodowe leżące poza terenem objętym działaniami powstańczymi, odegrała ważną rolę zaplecza dla Powstania Styczniowego. Stąd przemycano za Wisłę do oddziałów powstańczych broń i amunicję, leki i środki opatrunkowe, żywność, a przede wszystkim

Czytaj więcej »

Nowy numer Wiadomości Bocheńskich już dostępny!

Wraz z najlepszymi życzeniami świątecznymi przekazujemy Państwu ostatni w tym roku numer Wiadomości Bocheńskich nr 4(138). Numer ten otwiera artykuł dr Kazimierza Przybyłki z Lublina, który wspomina dzieciństwo w Lipnicy, opisuje obyczaje Bożonarodzeniowych oraz przedstawia swoje refleksje świąteczne. Co w numerze?

Czytaj więcej »