Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Rozmawiamy i odkrywamy wspólne wartości oraz współpracujemy dla pożytku publicznego mieszkańców Powiatu Bocheńskiego i Landkreis Saarlouis.

12 listopada członkowie naszego Stowarzyszenia; Stanisław Kobiela i Stanisław Mróz uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym World Cafe, zorganizowanym w Hotelu Salton przy ul. Serafińskich 2 w Bochni, przez Stowarzyszenie Partnerskie Bochnia-Saarlouis. Spotkanie odbyło się przy wsparciu Fundacji Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych ze środków finansowych FIO (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Kawiarnia, to miejsce na filozoficzne przemyślenia i rozmowy oraz wymianę doświadczeń. 
W takiej nieformalnej atmosferze rozmawialiśmy wśród przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych działających na terenie Bochni i powiatu bocheńskiego o partnerstwie mieszkańców Bochni i Saarlouis. Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie czy nasze partnerstwo to fakty, czy mity? Wspominaliśmy nasze kontakty z mieszkańcami Saarlouis, w ramach różnych wspólnych przedsięwzięć.

Spotkanie odbywało się w miłej atmosferze, a wpływ na to miały dzieci, dla których przygotowano miejsce do wykonania, pieczenia i zdobienia pysznych ciasteczek.

Ważną rolę w angażowaniu mieszkańców Powiatu Bocheńskiego i Landkreis Saarlouis do dialogu i odkrywania wspólnych wartości oraz do współpracy, odgrywa organizator spotkania, przyczyniając się do wzajemnego zrozumienia i pożytku publicznego obywateli obu powiatów.

Stowarzyszenie Partnerskie Bochnia-Saarlouis powstało 24 maja 2005 roku podczas Walnego Zebrania Założycielskiego. W składzie Komitetu Założycielskiego znaleźli się: Joanna Mirowska, Rafał Rudka oraz Andrzej Śliwa. Od roku 2014 funkcję prezesa pełni Elżbieta Mazur – Zagórska, skarbnika – Krzysztof Kokoszka, sekretarza – Dorota Stachowicz, członka zarządu -Tadeusz Radzięta.

W latach 2005-15 Stowarzyszenie realizowało projekty partnerskie w dziedzinie kultury, edukacji, turystyki i rekreacji. W 2014 r. Stowarzyszenie otrzymało certyfikat Dobra Jakość Trzeciego Sektora wydany przez Fundację im. Jana Hetmana Tarnowskiego. Od 2015 r. Stowarzyszenie należy do Federacji Małopolska Pozarządowa.

Rozstawaliśmy się z nadzieją kontynuacji tego typu spotkań oraz życzeniami zrealizowania pomysłów, które zapisaliśmy na kawiarnianych stolikach.

 

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »