Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Wiadomości Bocheńskie nr 1/2017 (112)

Spis treści nr 1/2017 „Wiadomości Bocheńskich”

1. Triduum Sacrum w poezji i malarstwie – Michalina
Pięchowa  -s. 2
2. Święci gimnazjalni – Alojzy, Stanisław, Kazimierz
i Karolina .-Zofia Sitko – s. 4
3. W kręgu rodzinnej tradycji – wspomnienie o moich
rodzicach – Barbarze i Mieczysławie Rośkach – Ewa
Rosiek-Buszko – s. 5
4. Rodzina Serdów rodem z Bochni-Roman Kucharski-s. 7
5. Verdun – 100 lat później – Jarosław Przybyło – s. 8
6. Przerażające fotografie wojenne z Bochni w prasie
brytyjskiej i amerykańskiej – Janina Struk – s. 11
7. Katastrofa w Rzezawie – akcja, której nie było – Stanisław Kobiela – s. 14
8. Z pamiętnika bocheńskiego nauczyciela – Michalina
Pięchowa – s. 23
9. Moje Jasełka – Tadeusz Hargesheimer – s. 25
10. Podniebne historie -Wiesław Zając – s.27
11. Po co żyjemy? – Antoni Siewiński – s. 29
12. O Dywizjonie Bombowym 311 i Bochniakach, którzy
w nim służyli – Stanisław Kobiela – s. 30
13. Historie regionalne –  s. 31
14. Duszpasterstwo spod biało-czerwonej bandery.
Ewelina Mroczek – s. 32
15. Honorowi reprezentanci Bochni. Obywatel i Ambasador na spotkaniu w Gdyni. Roman Rychter- s. 33
16. Spotkanie z profesorem Janem Styczniem – o protonowej bezinwazyjnej metodzie zwalczania raka w świetle badań naukowych – Marek Chmiel  – s. 35
17. Kariery chłopskich synów – Janina Kęsek – s. 36
18. Jan Wiktor wiecznie żywy – Czy Jan Wiktor zastąpi
w Bochni Leopolda Okulickiego? – Stanisław Kobiela – s. 41
19. Ktokolwiek wie … o losach Basi Jonker – s. 42
20. Kronika  – s. 43
21. Wspomnienia – s. 45
Na okładce.- Widok ze wzgórza Uzbornia na kościół  p.w. Św. Mikołaja – fot. Stanisław Mróz
Fotoreportaż str. 44-45 Stanisław Mróz


Do pobrania w wersji PDF TUTAJ

161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Bochnia, wówczas miasto obwodowe leżące poza terenem objętym działaniami powstańczymi, odegrała ważną rolę zaplecza dla Powstania Styczniowego. Stąd przemycano za Wisłę do oddziałów powstańczych broń i amunicję, leki i środki opatrunkowe, żywność, a przede wszystkim

Czytaj więcej »

Nowy numer Wiadomości Bocheńskich już dostępny!

Wraz z najlepszymi życzeniami świątecznymi przekazujemy Państwu ostatni w tym roku numer Wiadomości Bocheńskich nr 4(138). Numer ten otwiera artykuł dr Kazimierza Przybyłki z Lublina, który wspomina dzieciństwo w Lipnicy, opisuje obyczaje Bożonarodzeniowych oraz przedstawia swoje refleksje świąteczne. Co w numerze?

Czytaj więcej »