Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Wiadomości Bocheńskie nr 1/2017 (112)

Spis treści nr 1/2017 „Wiadomości Bocheńskich”

1. Triduum Sacrum w poezji i malarstwie – Michalina
Pięchowa  -s. 2
2. Święci gimnazjalni – Alojzy, Stanisław, Kazimierz
i Karolina .-Zofia Sitko – s. 4
3. W kręgu rodzinnej tradycji – wspomnienie o moich
rodzicach – Barbarze i Mieczysławie Rośkach – Ewa
Rosiek-Buszko – s. 5
4. Rodzina Serdów rodem z Bochni-Roman Kucharski-s. 7
5. Verdun – 100 lat później – Jarosław Przybyło – s. 8
6. Przerażające fotografie wojenne z Bochni w prasie
brytyjskiej i amerykańskiej – Janina Struk – s. 11
7. Katastrofa w Rzezawie – akcja, której nie było – Stanisław Kobiela – s. 14
8. Z pamiętnika bocheńskiego nauczyciela – Michalina
Pięchowa – s. 23
9. Moje Jasełka – Tadeusz Hargesheimer – s. 25
10. Podniebne historie -Wiesław Zając – s.27
11. Po co żyjemy? – Antoni Siewiński – s. 29
12. O Dywizjonie Bombowym 311 i Bochniakach, którzy
w nim służyli – Stanisław Kobiela – s. 30
13. Historie regionalne –  s. 31
14. Duszpasterstwo spod biało-czerwonej bandery.
Ewelina Mroczek – s. 32
15. Honorowi reprezentanci Bochni. Obywatel i Ambasador na spotkaniu w Gdyni. Roman Rychter- s. 33
16. Spotkanie z profesorem Janem Styczniem – o protonowej bezinwazyjnej metodzie zwalczania raka w świetle badań naukowych – Marek Chmiel  – s. 35
17. Kariery chłopskich synów – Janina Kęsek – s. 36
18. Jan Wiktor wiecznie żywy – Czy Jan Wiktor zastąpi
w Bochni Leopolda Okulickiego? – Stanisław Kobiela – s. 41
19. Ktokolwiek wie … o losach Basi Jonker – s. 42
20. Kronika  – s. 43
21. Wspomnienia – s. 45
Na okładce.- Widok ze wzgórza Uzbornia na kościół  p.w. Św. Mikołaja – fot. Stanisław Mróz
Fotoreportaż str. 44-45 Stanisław Mróz


Do pobrania w wersji PDF TUTAJ

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »