Wielka draka w murach ogólniaka-przedstawienie u Bochniaków