Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Rtm. Witold Pilecki i jego ucieczka z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza

Finał V Edycji Konkursu Historycznego pt. ” Ziemia Bocheńska od przeszłości do teraźniejszości. Rotmistrz Witold Pilecki i jego ucieczka z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza”.

15 listopada 2016 r. w Oratorium św. Kingi w Bochni, odbył się finał V edycji konkursu historycznego pt. „Ziemia Bocheńska od przeszłości do teraźniejszości. Rotmistrz Witold Pilecki i jego ucieczka z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza”.

Organizatorem konkursu było Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – Oddział w Bochni i Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, a patronat objął starosta Bocheński – Ludwik Węgrzyn, proboszcz parafii św. Mikołaja w Bochni -Wojciech Gałda i prezes Zarządu Kopalni Soli w Bochni – Zbigniew Rojek.

Postać rotmistrza Witolda Pileckiego łączy się w niezwykły sposób z Bochnią i Wiśniczem.

Wątek jego ucieczki z KL Auschwitz i sensacyjne jej okoliczności, mogłyby posłużyć za kanwę wielowątkowego, znakomitego scenariusza filmowego.

Przez ponad 40 lat usiłowano zatrzeć pamięć o tym bohaterze narodowym, zamordowanym w komunistycznym więzieniu za walkę o wolną Polskę.

Nie wszyscy jednak pamiętają, dlaczego pamięć o rotmistrzu Pileckim jest tak silnie pielęgnowana właśnie w Bochni i Wiśniczu.

W czasie jubileuszowego Walnego Zjazdu Delegatów i Miłośników Ziemi Bocheńskiej w 2006 r. przewodniczący Zjazdu prof. dr hab. Marian Flasiński dokonał odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci rotmistrza Witolda Pileckiego, na elewacji Domu Bochniaków, a dr hab. Teofil Wojciechowski wygłosił przemówienie, w którym przedstawił postać Rotmistrza. W 2012 r. na wniosek Stowarzyszenia Rada Miejska w Bochni nadała imię rotmistrza Witolda Pileckiego fragmentowi (północnej) obwodnicy Bochni na odcinku od Osiedla Niepodległości do ulicy Ofiar Katynia. Witold Pilecki jest także patronem szkoły podstawowej w Jodłówce, a głaz z granitową płytą, poświęconą jego pobytowi w Koryznówce, znajduje się przed wiśnickim dworkiem pani Marii Serafińskiej-Domańskiej.

W 1978 r. brytyjski historyk, a w czasie okupacji as  francuskiego wywiadu, Michael Foot, w książce „Six Faces of Courage” (Sześć twarzy odwagi) uznał rotmistrza Pileckiego „ochotnika do Auschwitz” za jednego z najodważniejszych żołnierzy antyhitlerowskiego podziemia w okupowanej przez III Rzeszę Europie.

Witold Pilecki podjął się najbardziej niebezpiecznego zadania, dostania się do obozu koncentracyjnego, rozeznania panujących tam warunków i popełnianych tam zbrodni ludobójstwa, zorganizowania obozowego ruchu oporu, a po wykonaniu zadania, ucieczki z hitlerowskiego piekła, sporządzenia szczegółowego raportu i dostarczenia go do Komendy Głównej Armii Krajowej w Warszawie. Konkurs jest formą upowszechniania wśród młodzieży bogatego życiorysu Witolda Pileckiego – żołnierza niezłomnego.

Sala Oratorium wypełniła się przybyłymi gośćmi, których powitała Halina Mucha – prezes oddziału bocheńskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz Stanisław Kobiela – prezes ZG Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych z wicestarostą bocheńskim Józefem Mroczkiem, burmistrzem Bochni Stefanem Kolawińskim oraz przewodniczącą Rady Powiatu Bernadettą Gąsiorek. Przybyli przedstawiciele biur poselskich posła Włodzimierza Bernackiego – Andrzej Krasoń oraz pani poseł Józefy Szczurek- Żelazko – Elżbieta Adamska. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana reprezentowali również Stanisław Pażucha – członek Rady Głównej stowarzyszenia oraz Bożena Pruska – dyrektor Rady Okręgu stowarzyszenia w Krakowie.

Wyjątkowo licznie w tym roku, salę oratorium wypełniła młodzież bocheńskich szkół średnich wraz z nauczycielami, szkół ponadgimnazjalnych z powiatu bocheńskiego dopingujących swoje koleżanki i kolegów finalistów, przybyli również członkowie i sympatycy stowarzyszeń.

Wydarzenie stało się również okazją do wyróżnienia aktywnych działaczy Stowarzyszenia oraz wspomagających jego rozwój.

Stanisław Cieślik – prezes Zarządu Contimax S.A., Jan Mucha, Irena Wszołek i Józefa Słoniowska zostali uhonorowani Brązowymi Odznakami Civitas Christiana, które wręczył Stanisław Pażuch oraz Halina Mucha.

Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży II LO im. Orła Białego pod kierownictwem p. Małgorzaty Krzyżak pt. „Rotmistrz Pilecki – Pamiętamy”, wprowadził zebranych w patriotyczny nastrój.

Konkurs prowadził p. Ireneusz Sobas. Ponad 100 pytań do finału konkursu ułożyli członkowie konkursowego jury Stanisław Kobiela, Ewelina Mroczek i Stanisław Mróz. Finał konkursu poprzedził etap szkolny, który wyłonił finalistów. W ramach przygotowań konkursowych przeprowadzone zostały warsztaty tematyczne prowadzone przez Stanisława Kobielę. Wszystko to podniosło wydatnie poziom przygotowania młodzieży uczestniczącej w konkursie. Wyłonionych jedenastu finalistów wykazało się doskonałym przygotowaniem, świetnie odpowiadało na zadawane pytania i  kolejne rundy nie dawały rozstrzygnięcia, chociaż w powszechnej ocenie, pytania nie były łatwe. Rozstrzygnęła dopiero dogrywka, czyli siódma runda.  Zebrani w sali oratorium goście, nauczyciele i młodzież z zainteresowaniem przysłuchiwali się zmaganiom finalistów i oklaskami nagradzali poprawne odpowiedzi.

Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Bochni, Stowarzyszenie Civitas Christiana, Kopalnia Soli w Bochni, Parafia p.w. Św. Mikołaja w Bochni i Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Lista finalistów:

Agnieszka Stachura – ZS 3 – I miejsce

Krzysztof Bujak – CKZiU Łapanów – II miejsce ex-aequo

Kamil Czesak – ZS 3  – II miejsce ex-aequo

Robert Ciężak – CKZiU Łapanów

Michał Krzyszkowski – ZS 1     
Gabriela Szydłowska – II LO   
Szymon Klejdysz – I LO   
Rafał Bujak – CKZiU Łapanów
Monika Longa – II LO   
Filip Rudnik – I LO  
Paulina Sroka – II LO
W przemówieniach okolicznościowych Teofil Wojciechowski, wicestarosta Józef Mroczek oraz proboszcz Wojciech Gałda podkreślali wagę propagowania historii lokalnej oraz przypominania jej bohaterów, podkreślali konieczność kontynuowania takich konkursów, które rozwijają zainteresowania tematyką patriotyczną, tym bardziej, jeśli połączone są z lokalną tradycją i przypominaniem postaci pochodzących z Bochni i Ziemi Bocheńskiej, które w walce o niepodległość Polski odegrały znaczącą rolę.

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »