Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Znowu głośno o Wiśniczu

Stanowisko Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Z dużym zaniepokojeniem odebraliśmy wiadomość, że ogłoszony przez burmistrza Nowego Wiśnicza konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Wiśnickiej, do którego zgłosiło się dwóch muzealników i jedna osoba ze świata teatru wygrał – nota bene w roku jubileuszowym 400-lecia Wiśnicza – aktor i reżyser z Jeleniej Góry, od niedawna dyrektor tamtejszego teatru.

Niepokój jest tym większy, że przeciwko wynikowi konkursu zaprotestowali trzej członkowie Rady Muzealnej w Wiśniczu dr hab. Andrzej Zięba, historyk, kierownik Zakładu Stosunków Etnicznych w Europie i Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Maria Serafińska-Domańska dyrektor Muzeum Pamiątek po Janie Matejce i Jan Flasza, dyrektor Muzeum im. St. Fischera w Bochni.

Wiśnicz i Ziemia Wiśnicka mają bogatą historię i tradycję, o wiele dłuższą niż istnienie tutaj miasta. Jego początki możemy wiązać z odległymi wiekami, słynnym szlakiem węgierskim, którym ciągnęły karawany kupców znad morza Czarnego i Rzymu i strzegącym tego szlaku gródkiem, który z czasem przekształcił się w piękną barokową fortecę.

Magnacka rezydencja Kmitów i Lubomirskich w XVI i XVII wieku utrzymywała liczne kontakty międzynarodowe polityczne, gospodarcze i kulturalne. Tutaj kwitło życie towarzyskie, splatały się europejskie doświadczenia kulturalne i tutaj przebywali znani luminarze pióra literaci i poeci doby renesansu i baroku, takiej rangi jak Klemens Janicki, Łukasz Górnicki czy Stanisław Orzechowski.
Czasy potopu szwedzkiego, pożary miasta, epidemie, lata zaborów, okupacji niemieckiej  odcisnęły się boleśnie na mieszkańcach Wiśnicza, zrabowane zbiory dzieł sztuki z zamku i klasztoru trafiły do rąk agresorów i nigdy nie zostały zwrócone. Dewastacji i zniszczeniu uległa struktura zabytkowa Wiśnicza.
Ogromnym wysiłkiem podźwignął z niechybnej ruiny zamek wiśnicki profesor Alfred Majewski, dyrektor Kierownictwa Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu. Przez dziesiątki lat zabiegał i zdobywał środki finansowe na zabezpieczenie i odnowienie tej największej perły barokowej architektury i konserwację tego obiektu skutecznie prowadził.

Dzisiaj Wiśnicz obowiązany jest stworzyć silną instytucję muzealną, która zajmie się ratowaniem od zapomnienia  tego wszystkiego, co nagromadziło się na przestrzeni wieków a dotyczy tego miejsca czyli miasta Wiśnicza i Ziemi Wiśnickiej.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej bazy naukowej, dokonywanie sumiennych kwerend historyczno-archiwalnych, zgromadzenie obszernej bibliografii polskiej i zagranicznej, nawiązanie kontaktów naukowych z instytutami i podobnymi placówkami muzealnymi, pozyskanie szerokiego środowiska historyków i archiwistów do współpracy: wydanie monografii Wiśnicza, historycznych roczników wiśnickich, włączenie tej tematyki w ogólnopolski obieg informatyczny, otwarcie internetowych blogów historyczno- publicystycznych w celu  rozpoczęcia publicznej dyskusji na tak ważne tematy. Jeśli takich działań nie będzie, to nie ma co marzyć, że Muzeum Ziemi Wiśnickie będzie mogło pełnić swoją właściwą i pożyteczną rolę.
Muzeum Ziemi Wiśnickiej ma w swojej kompetencji sprawowanie opieki nad zamkiem wiśnickim. To niezwykle ważne i odpowiedzialne zadanie, przerastające niewątpliwie możliwości finansowe gminy, wymagające wsparcia finansowego ze strony Państwa i wojewódzkich władz samorządowych. Wsparcie takie winno być poprzedzone przygotowaniem niezbędnego programu działalności Muzeum. To temat nie łatwy. Dyrektor Muzeum musi znać muzealne priorytety, umieć o nie walczyć i musi być w tej sprawie profesjonalistą, a nie debiutantem.

Obszerny wywiad z  przewodniczącym wiśnickiej Rady Muzealnej dr hab. Andrzejem Ziębą przeprowadziła na łamach „Gazety Krakowskiej” red. Małgorzata Więcek-Cebula w numerze z 19 sierpnia 2016 r. pt. Nie wyobrażam sobie współpracy z dyletantem. Nawiązując do dokonań prof. Alfreda Majewskiego dr Zięba wskazał zadania jakie czekają nowego dyrektora.

Kandydat wyłoniony w drodze konkursu – zdaniem dr Zięby – nie jest przygotowany merytorycznie i nie spełnił warunków formalno-prawnych, bowiem nie wykazał, że pracował minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym.
Zarzucił wyłonionemu w konkursie dyrektorowi, że propozycje, które zgłosił w konkursie jak m.in. organizowanie  jarmarków mleka i sera albo poszukiwanie związków z Wołochami, którzy rzekomo nauczyli nas dojenia krów, jest drogą na historyczne manowce.

Odniósł się także do doświadczeń reżysersko-aktorskich wyłonionego kandydata, pytając retorycznie czy jego Monologi waginy bliskie są klimatom w jakich powinniśmy kultywować pamięć o naszej przeszłości.
Apelujemy do Pani Burmistrz Wiśnicza o zajęcie zdecydowanego  stanowiska w tej sprawie, przypomnienie komisji konkursowej, że wizja ludyczna przedsięwzięcia tak poważnego jakim jest zamek wiśnicki nie jest wystarczająca, że nie można mieszać funkcji teatralno-widowiskowych domów kultury z zadaniami  muzeum oraz ze przede wszystkim komisja konkursowa musi trzymać się standardów i przyjętych wcześniej zasad konkursowych. Jeśli kandydat nie wykazał się 3 letnim stażem na stanowisku kierowniczym, to nie może być dopuszczony do konkursu i jest to dla każdego oczywiste.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Bochnia, wówczas miasto obwodowe leżące poza terenem objętym działaniami powstańczymi, odegrała ważną rolę zaplecza dla Powstania Styczniowego. Stąd przemycano za Wisłę do oddziałów powstańczych broń i amunicję, leki i środki opatrunkowe, żywność, a przede wszystkim

Czytaj więcej »

Nowy numer Wiadomości Bocheńskich już dostępny!

Wraz z najlepszymi życzeniami świątecznymi przekazujemy Państwu ostatni w tym roku numer Wiadomości Bocheńskich nr 4(138). Numer ten otwiera artykuł dr Kazimierza Przybyłki z Lublina, który wspomina dzieciństwo w Lipnicy, opisuje obyczaje Bożonarodzeniowych oraz przedstawia swoje refleksje świąteczne. Co w numerze?

Czytaj więcej »