Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Magiczny album o Bochni – zaproszenie

W sobotę 23 lipca b.r. o godz. 17.00 w restauracji „Salina” (Galeria Bocheńska, pl. św. Kingi 1) odbędzie się promocja albumu fotograficznego Mirosława Mroczka pt. „Bochnia”.

W publikacji zamieszczonych zostało blisko 150 artystycznych fotografii prezentujących – często w sposób niekonwencjonalny – najważniejsze miejsca w Bochni: Rynek, bazylikę św. Mikołaja, kościół św. Pawła i św. Jana, Kopalnię Soli, Planty, cmentarz, zabytkowe budynki, a także znane bocheńskie twarze.

Autor – z wykształcenia historyk – od wielu lat za pomocą aparatu fotograficznego utrwala piękno i charakter miasta, a także zachodzące w nim zmiany. Spogląda na nie z perspektywy obiektywu, zaskakując doborem światła, perspektywy, czasu. Najciekawsze zdjęcia z ostatnich 10 lat jego dorobku zostały umieszczone w albumie.

Wydawnictwo wstępem opatrzył dr Tadeusz Skoczek – Honorowy Ambasador Miasta Bochni, na co dzień dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie. W okolicznościowym słowie napisał m.in. „ (…) Nie jest to typowy album krajoznawczy, nie będziemy obcować wyłącznie z obrazami krajobrazu kulturowego. Nie będziemy też epatowani ciekawostkami, sensacjami czy tanią publicystyką. Spotkamy się z przemyślaną narracją, poetyckimi klimatami niezwykle plastycznym obrazowaniem. Współczesna technika i technologia daje artystom fotografii wiele niespotykanych możliwości. Nie daje jednak atrybutów takiego przedstawienia tematu, że obcując z przekazem odczuwamy uczucia transcendentne. Czujemy ponadto potrzebę skonfrontowania obrazu przedstawionego przez artystę z miejscem, które nam prezentuje. Potrzebę osobistego kontemplowania miejsc przedstawianych. Poznania obiektów, które maja swoją swoistą duszę, które przemawiają do nas swoją historią, pięknem i owym czarem, który dostrzec możemy wyłącznie w poezji. Album jest więc poetyckim zaproszeniem do Bochni, tym piękniejszym, że wyrażonym w obrazach miejsc dla wielu kultowych. Dla niżej podpisanego również… (…)

Zarówno wstęp, jak i podpisy pod fotografie przetłumaczone zostały na język angielski, niemiecki i hiszpański. Dzięki temu album będzie doskonałą promocją Bochni dla pielgrzymów, którzy przyjadą do miasta z okazji Światowych Dni Młodzieży.

Wydawcą jest Agencja Wydawnicza „Palindrom” z Bochni, autorem projektu graficznego albumu – Tadeusz Dzięgielewski, a redaktorami – Stanisław Bukowiec i Karol Klima. Tłumaczeń dokonały: Elżbieta Nocoń, Elżbieta Zagórska-Mazur i Karolina Noskowiak. Patronat nad wydawnictwem objęło Muzeum Niepodległości, a także firmy Igloo, Miloo, Galeria Bocheńska i Restauracja „Salina”. Książkę będzie można nabyć m.in. w Galerii Bocheńskiej, bocheńskich parafiach i księgarniach. (mat.pras.wydawcy)

 

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »