Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Nowy numer 2(109) Wiadomości Bocheńskich

    Ukazał się w sprzedaży nowy, nr 2/2016, „Wiadomości Bocheńskich”. Rozpoczyna go cz.3 cyklu Stanisława Kobieli, pt. „Witold Pilecki i jego ucieczka z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza”. Tym razem, autor opisuje trasę ucieczki z Bochni do Wiśnicza, pobyt trójki uciekinierów w Wiśniczu, a także w Nieszkowicach Wielkich i Łąkcie Górnej. Zamieszcza sporo odpowiedzi na nieznane do tej pory sprawy jak: dojście do Koryznówki z ominięciem garnizonu SS stacjonującego w  Wiśniczu, ustalenie autora fotografii do fałszywych kenkart uciekinierów i fotografii wykonanych przed Koryznówką, kto i dlaczego uznał uciekinierów za agentów gestapo, na czym polegała pomoc komendanta policji granatowej w Wiśniczu etc. W tym kalejdoskopie przewijają się piękne postawy ludzi, którzy ryzykując własnym życiem ratowali uciekinierów przed dekonspiracją, a także postawy asekuranckie (niech idą na złamanie karku, byle dalej od nas). Ta retrospekcja, zaopatrzona bogato przypisami i fotografiami rzuca nowe światło na konspirację ZWZ-AK „Wieloryb”.
  Temat Pileckiego pojawia się także w ostatnim artykule tego numeru. Amerykański pisarz i korespondent wojenny z Afganistanu i Iraku  pan Jack Fairweather,  laureat brytyjskiego Pulitzera przyjechał do Domu Bochniaków i następnie w terenie, od Puszczy Niepołomickiej aż do Wiśnicza, podjął z nami i Stowarzyszeniem Auschwitz-Memento, próbę odtworzenia szlaku ucieczki rotmistrza do Bochni i Wiśnicza.
   W kwartalniku zamieszczamy relację z obrad XXV Walnego Jubileuszowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia, (80-lecie Stowarzyszenia 1936-2016).  Podajemy noty biograficzne i fotografie Członków Honorowych oraz list gratulacyjny na nasz jubileusz i Zjazd od Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP i Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego.
    Prof. Władysław Kupiszewski kontynuuje ciekawy cykl Z zagadnień astronomii ludowej na temat gwarowych określeń gwiazdozbiorów. Tym razem, pisze o Plejadach, grupie 7 gwiazd w pobliżu gwiazdozbioru Byka i najjaśniejszej z nich: kfoce z kurczentami, o babach, babkach , kosiarzach etc.
    
Joanna Maria Noworolska pisze o przebiegu konserwacji Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu i roli dr Anny Smoleńskiej i jej zespołu naukowców z AGH w Krakowie, który odkrył recepturę sztucznego kamienia  odpowiedniego do rekonstrukcji  wewnętrznych ścian Kaplicy. Pani dr Anna Smoleńska, małżonka niedawno zmarłego Bochniaka prof. dr hab. nauk med. Olgierda Smoleńskiego jest laureatem II nagrody Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka z 2000 roku.
     W związku z 1050 rocznicą chrztu Polski ukazały się na łamach kwartalnika dwa artykuły. Pierwszy,  znanego historyka Janusza Paproty Ziemia bocheńska w czasach chrztu Polski, a drugi Zofii Sitko pracownika naukowego Narodowego Archiwum w Krakowie Oddział w Bochni pt. Milenium chrztu Polski i Państwa Polskiego z bocheńskimi akcentami. Autorka świadomie rozbudowała tytuł artykułu i podobnie go zbudowała, aby przypomnieć czytelnikom, że na program prymasa Polski przygotowań do Milenium chrztu Polski, partia komunistyczna w Polsce pod wodzą Gomułki odpowiedziała obchodami Tysiąclecia Państwa Polskiego, aby wielki jubileusz przebiegał w Polsce dwutorowo. Czytamy o skali wcześniejszych represji wobec księży, także w Bochni, utrudnieniach w wyjeździe pielgrzymów  na Jasną Górę 3 maja 1966 r., celowym opóźnianiu pociągów, wzywaniu w całej Polsce właścicieli prywatnych samochodów do przeglądu technicznego  2-3 maja 1966 r., o peregrynacji i uwięzieniu obrazu jasnogórskiego. Warto przypomnieć tamte wydarzenia, chociaż mięło od nich 50 lat.
     Przed jubileuszem 200 lecia gimnazjum  i liceum w Bochni przypominamy zjazdy koleżeńskie z pierwszej połowy XX wieku, list Bochniaka z Brazylii ze stycznia 1939 r. a także żartobliwe kuplety gimnazjalne pisane na profesorów z tamtych lat.
     Rozpoczął się jubileusz 400 lat Wiśnicza, odnotowany także na łamach kwartalnika recenzją nowej książki o Wiśniczu, relacją  z uroczystej sesji Rady Miejskiej 7 czerwca br. i przebiegiem procesu o zamek wiśnicki jaki toczył się w I instancji przed Sądem Rejonowym w Bochni  (na podstawie postanowienia tego Sądu udostępnionego nam życzliwie przez panią Prezes Sądu Rejonowego w Bochni).
     Z okazji uroczystego przeniesienia relikwii św. Kingi z klasztoru starosądeckiego Klarysek do bazyliki św. Mikołaja w Bochni, a następnie do podziemnej kaplicy św. Kingi w kopalni soli, zamieszczamy artykuł ks. dr Ryszarda Banacha o Procesie kanonizacyjnym św. Kingi cz.1historyczne informacje o podobnych uroczystościach, jakie odbyły się w Bochni 320 lat temu.
     Są wspomnienia o zmarłych Bochniakach i jak zwykle Kronika wydarzeń kulturalnych.
Powraca także w tym numerze temat rewitalizacji plant salinarnych w kontekście odpowiedzi burmistrza Bochni w większości negatywnych na nasze postulaty i nasz komentarz w tej sprawie połączony z pytaniem  czy Rada Miejska została odsunięta od tych spraw, czy akceptuje poczynania władzy wykonawczej i planowane ogromne nakłady, które bardziej potrzebne są na inne cele (przeniesienie drogi wojewódzkiej przebiegającej wzdłuż rynku ciasną ul. Szewską, pełnowymiarowy zjazd z autostrady) a nie na budowę tężni solankowej przy zabytkowych bocheńskich plantach.


Wiadomości Bocheńskie można nabyć w bocheńskich kioskach ale również w siedzibie Stowarzyszenia – Domu Bochniaków i w sprzedaży internetowej. 


(Cena numeru – 4 zł, a sprzedaży internetowej powiększona o koszty przesyłki – 1, 75 zł. Opłata za przesyłkę zagraniczną – 13 zł.)

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »